+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Sekretarijat objavio političke smjernice za nezavisnost državnih regulatornih organa

Treći energetski paket propisuje da državni energetski regulator mora biti zakonski odvojen i funkcionalno nezavisan od bilo kojeg privatnog ili javnog tijela, kao i da mora imati autonomiju po pitanju svog budžeta. Regulatorna tijela moraju također obavljati svoja ovlaštenja nepristrasno i transparentno i držati se podalje od političkih uticaja. Političke smjernice Sekretarijata objavljene danas imaju za cilj da informišu vlade, zakonodavce kako bi odredbe Trećeg paketa o državnim regulatornim organima trebale biti provedene u praksi.

Smjenice će služiti kao osnova za procjenu usklađenosti Ugovornih strana sa stečevinama Energetske zajednice u ovom području koju će izvršiti Sekretarijat.

Link: Guideline_NRA_IndependenceFinal