+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu

Okrugli sto

Sarajevo, 15.03.2016.

Prezentacije:

 1. Ceteor – Ismar Jamaković, dipl. ing. maš.
 2. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš.
 3. KJKP Sarajevogas – mr. sc Nihada Glamoč, dipl. ing. maš.
 4. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš.
 5. BH-Gas – Mirza Sendijarević, dipl. ecc.
 6. REIC – Prof. dr Aleksandar Knežević
 7. Udruženje termoenergetičara u BiH – Prof. dr Nijaz Delalić

Zaključci Okruglog stola (pdf)

Organizacioni odbor Okruglog stola

Prof. dr Nijaz Delalić, Udruženje termoenergetičara u BiH
Prof. dr Aleksandar Knežević, REIC, Sarajevo
Admir Džubur, KJKP Toplane
mr. sc Nihada Glamoč, KJKP Sarajevogas
Slavo Krajišnik, Sarajevogas a.d.
Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Hajrudin Ibrahimović, Gradsko Vijeće Grada Sarajeva
dr Džemal Peljto, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT
mr. sc Semin Petrović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT
Mirza Kurtović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT
Salih Selmanović, Udruženje za gas u BiH
Nurija Memić, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Izvještaj

Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT), Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini (GASBIH) i Udruženje termoenergetičara u Bosni i Hercegovini (TEUBIH) su organizirali Okrugli sto na temu „Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu“.

Primarni cilj Okruglog stola su bile prezentacije i diskusije o stanju u oblastima kvalitete zraka i energijske efikasnosti, ali i uzrocima koji su doveli do sadašnje situacije, kao i prijedlozima za dugoročno održivo upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje energijske efikasnosti.

Na Okruglom stolu sz prezentirane sljedeće teme:

 • Aktuelno stanje upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo,
 • Energetski bilansi i trendovi primjene pojedinih energenata u Kantonu Sarajevo,
 • Za čisto nebo iznad Sarajeva,
 • Prirodni gas – mogućnost proširenja primjene cilju poboljšanja kvalitete zraka i povećanja energijske efikasnosti,
 • Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom u svjetlu nove evropske,
 • Koncept energijskog foruma,
 • Vrednovanje mjera energetske efikasnosti.

Održavanje ovog Okruglog stola predstavlja inicijativu za kontinuirani dijalog stručnjaka i nadležnih institucija u svrhu dugročnog obezbjeđenja kvalitete zraka, odnosno uslova življenja u Kantonu Sarajevo. Poseban naglasak je dat na potrebu angažovanja stručnjaka i javnosti prilikom donošenja svih budućih strateških, operativnih i akcionih dokumenata Kantona Sarajevo, kao što su Strategija razvoja Kantona Sarajevo, prostorni i regulacioni planovi te akcioni planovi koji se odnose na energiju i okoliš. Glavni prioriteti u donošenju navedenih dokumenata trebaju biti kvalitet zraka i energijska efikasnost u svim oblastima/sektorima.

Drugo važno pitanje koje je predstavljeno na Okruglom stolu je stanje svijesti o kvaliteti zraka i energijskoj efikasnosti koje danas nije na zadovoljavajućem nivou ni u jednom segmentu društva. Iz tog razloga bi se trebao donijeti dugoročni program podizanja stanja svijesti u ovoj oblasti koji će biti prilagođen različitim ciljnim grupama. To podrazumijeva i edukaciju, posebno kod svih nadležnih institucija.

Organizacioni odbor će u najskorije vrijeme pripremiti zaključke koje će dostaviti svim relevantnim subjektima/donosiocima odluka u Kantonu Sarajevo.

Organizacioni Odbor Okruglog stola
Sarajevo, 16.03.2016.

okrugli sto