+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Makedonija se aktivnije uključuje u projekat

Skoplje, 19.4.2017.

Na poziv Inžinjerske komore Makedonije u Skoplju, predstavnici Udruženja za gas u BiH upriličili su posjet toj renomiranoj ustanovi. Delegaciju su sačinjavali dr.sc. Džemal Peljto u svojstvu operativnog rukovodioca projekta „Harmonizacija tehničke regulative za gasni sektor u zemaljama Jugoistočne Evrope” i gosp. Slavo Krajišnik u svojstvu Predsjednika Upravnog odbora Udruženja za gas u BiH. Cilj posjete je bio upoznavanje sa subjektima gasne privrede u Makedoniji i sagledavanje okolnosti koje se odnose na buduću implementaciju tehničkih pravila u ovoj zemlji. U skladu s programom posjete, u prvom dijelu razgovora predsjednik Inžinjerske komore prof. dr. Mile Dimitrovski, zajedno sa sekretarom Komore, predstavnikom Ministarstva ekonomije Republike Makedonije i direktorom Instituta za gas pri Mašinskom fakultetu u Skoplju, upoznao nas je s ulogom i zadacima Inžinjerske komore Makedonije, organizacionom strukturom, metodama rada i finansiranju Komore, a potom i s razvojnim planovima gasnog sektora u Republici Makedoniji. Inžinjerska komora Makedonije je osnovana i djeluje u skladu sa Zakonom o građenju, i moglo bi se reći da kao glavni zadatak ima uspostavu i vođenje registra ovlaštenih inžinjera za poslove projektovanja, građenja i nadzora. Inžinjerska komora ima oko deset hiljada članova organizovanih u jedanaest sekcija. Za izdavanje ovlaštenja primjenjuju se isti kriteriji i za strane državljane ili se primjenjuju sporazumi o međusobnom priznavanju ovlaštenja sa nadležnim institucijama drugih zemalja. U toku jednodnevnog boravka stekli smo utisak da se radi o vrlo dobro organiziranoj i vrlo dobro pozicioniranoj instituciji koja se brine o dokazivanju stručnosti ovlašenih inžinjera i općenito o ugledu tehničke struke.
U drugom dijelu gosti iz Sarajeva su upoznali prisutne o aktivnostima na projektu i sa predstojećim zadacima u vezi implemetacije, kao i sa dosadašnjim iskustvima iz Bosne i Hercegovine. U ovom dijelu dr. Džemal Peljto je imao i prezentaciju na istu temu kojoj je prisustvovalo oko šezdeset učesnika iz privrede i nadležnih makedonskih institucija. U trećem dijelu su vođeni razgovori o uključivanju Inžinjerske komore Makedonije u ovaj projekat i o saradnji na planu edukacije pri čemu je najveći naglasak dat na podršci koju DVGW daje u ovim aktivnostima. U tom smislu predstavnici Inžinjerske komore su predložili da se naredni sastanak Koordinacionog odbora održi u Skoplju u organizaciji Inžinjerske komore, te će se u tom smislu obaviti konsultacije s DVGW-om i ostalim učesnicima u projektu.

Na kraju razgovora zajednički je ocijenjeno da postoje vrlo povoljni uvjeti i realne pretpostavke da se u kratkom roku u Makedoniji uspostavi kompletna organizaciona struktura za dosljednu implementaciju tehničke regulative. Subjekti koji bi činili tu strukturu su Ministarsvo ekonomije kao donosilac tehničke regulative, Inžinjerska komora kao institucija koja bi izdavala potrebna ovlaštenja i registracije te Institut za gas pri Mašinskom Fakultetu u Skoplju, koji bi uz podršku IGT-a i DVGW-a bili u stanju obezbijediti kvalitetnu obuku svih profila stručnjaka u gasnoj struci, a sa kojim IGT već ima potpisan načelni ugovor, te naravno gasne kompanije i kompanije koje će raditi na izgradnji, eksploataciji i održavanju gasnih postrojenja.

Očekujemo da će se u terminu održavanja Koordinacionog odbora detaljnije razmatrati modeli buduće saradnje te definisati prioritetni zadaci.
Pripremio: dr.sc. Džemal Peljto