+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Seminar

U organizaciji IGT – Edukacionog centra u toku je seminar u kompaniji Alumina d.o.o., Zvornik, pod nazivom:

“Sticanje osnovnih znanja o prirodnom gasu, izgradnji, pogonu i održavanju gasnih instalacija, uređaja i postrojenja na fabričkom zemljištu, ovladavanje rukovanjem gasnim instalacijama i gasnim ložištima”

Seminar se održava u prostorijama Alumina d.o.o., u periodu: 11.06. – 20.06.2019.

Program obuke operatera obuhvata upoznavanje sa zahtjevima tehničkih propisa za gasne instalacije uz poseban naglasak na karakteristike prirodnog gasa, opremu, održavanje  i potencijalne opasnosti. Polaznici će biti upoznati i sa zakonskim okvirom predmetne oblasti i zahtjevima relevantnih tehničkih pravila.

 

Sl. 10