+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Uspostava elektronskog katastra dimnjaka sve više postaje potreba – DA LI TREBA POSTATI I OBAVEZA?

PC - Unos katastra dimnjaka

PC – Unos katastra dimnjaka

Razvoj novih informaciono-komunikacijskih tehnologija je omogućio olakšavanje rada mnogim strukama. Između ostalog, te tehnologije se danas koriste i u oblasti dimnjačarstva. Kao primjer, ovdje navodimo Gradsko komunalno poduzeće iz Preloga, GKP PRE-KOM d.o.o. (www.pre-kom.hr), koje je uspostavilo jedan takav katastar dimnjaka. Na slici je prikazan izgled jedne od „maski“ za unos podataka u elektronski katastar dimnjaka.

Također, ovdje treba napomenuti da je Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) iz Sarajeva, još 2008. godine inicirao izradu elektronskog katastra dimnjaka u Kantonu Sarajevo, koji nažalost još uvijek nije realizovan, iako za tim postoji potreba s obzirom na dokazano loše stanje dimnjaka. Uspostava elektronskog katastra dimnjaka bi stvorila realne pretpostavke za nadzor kompletne dimnjačarske djelatnosti, kao i realan uvid u stanje dimnjaka. Za očekivati je da će se uskoro ipak pokrenuti aktivnosti u ovom području, prije svega združenom inicijativom dva kantonalna ministarstva koji imaju podijeljenu nadležnost u ovoj oblasti, tj. Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo. (S.P.)