+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Prvi međunarodni sajam i konferencije o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini

news_renexpoRENEXPO® BiH
05. – 06.11.2014
Hotel Hollywood, Sarajevo

U Sarajevu, u hotelu „Hollywood“ će 5. i 6. novembra ove godine biti održan Međunarodni sajam i konferecija „Renexpo“ pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine.

Sajam je posvećen obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, a očekuje se preko 70 izlagača i više od 3000 posjetilaca.

Što se tiče obnovljivih izvora energije govorit će se prije svega o biomasi, biogasu, hidroeneregiji, dok će energetska efikasnost najviše biti fokusirana na zgradarstvo, industriju i uličnu rasvjetu. Na sajmu će biti predstavljeni i zakoni, tarife i pravni okviri iz ovih oblasti.

Neke od najzastupljenijih tema odnosit će se na zelenu gradnju, izolacione materijale, energetski efikasne aparate u domaćinstvima, male hidroelektrane, elektrane na talase, sisteme i opremu za hidroelektrane, termoelektrane na biomasu, sisteme grijanja peletom, proizvodnju biometana, itd.

Partner prvog sajma „Renexpo“ u Bosni i Hercegovini je Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Za sve detalje posjetite: www.renexpo-bih.com