+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
Prvi autorizirani stručnjaci

U prethodnih nekoliko godina intenzivirane su aktivnosti na organiziranju ispita za polaganje ispita za autorizarne stručnjake u oblasti unutrašnjih gasnih instalacija. Uz veliku podršku DVGW-a u junu 2013. godine se prvo organizirala pripremna predavanja. Predavači su bili priznati stručnjaci DVGW-a gosp. Fritz Guther i gosp. Kai-Uwe Schuhmann, a slušaoci su imali priliku da detaljno obnove znanja. Predavanja su sadržavala sljedeće teme: opšte informacije o prirodnom gasu; instalacija, ispitivanje i puštanje u pogon sistema vodova; postavljanje gasnih aparata; zakonska i tehnička regulativa za oblast unutrašnjih gasnih instalacija; a organizirane su i praktične vježbe.

Prvi ispit je održan u direkciji DVGW-a u Bonn-u, maj 2014, za članove radne grupe RG 10 „Primjena gasa – široka potrošnja“. Ispitna komisija je bila formirana od strane DVGW-a, a činili su je gosp. Fritz Guther, TRGI autorizirani stručnjak, gosp. Kai-Uwe Schuhmann, stručnjak za primjenu gasa i mentor radne grupe RG 10 i gđa Aida Bučo-Smajić, projekt menadžer za jugoistočnu Evropu. Ispit se sastojao iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio predstavlja detaljan i višesatni stručni razgovor, a praktični dio je „prolaz“ kroz jedno postrojenje pri čemi se daju komentari na izvedeno stanje. Ispit su polagali i položili kandidati Dragan Manjak (Sarajevogas A.D), Abdulah Mataradžija (Visokoekoenergija) i Hajdina Škufca (IGT).

Drugi ispit je organiziran u Sarajevu (prostorije IGT-a), a članovi komisije su bili predstavnici DVGW-a gosp. Kai-Uwe Schuhmann i gđa Aida Bučo-Smajić, i TRGI autorizirani stručnjaci iz BiH, gosp. Dragan Manjak i gđa Hajdina Škufca. Kandidati na ovom ispitu su bili zaposlenici KJKP Sarajevogasa, gđa Aiša Ćenanović, gosp. Elvir Zlatić i gosp. Mersad Vlahovljak. Teorijski dio ispita je bio stručni razgovor kandidata i komisije, a praktični se vršio na dva objekta (poslovni objekat Unitic i stambeno-poslovni objekat u ul. Pionirska).

Osnovna načela djelovanja autoriziranog eksperta

 1. Autorizirani ekspert će u svom djelovanju poštovati i primjenjivati važeće propise, propise o sprječavanju nesreća i tehnička pravila.
 2. Autorizirani ekspert obavlja svoje poslove samoodgovorno i neovisno od naredbi bilo kojih drugih lica.
 3. Autorizirani ekspert neće preuzeti takve ekspertske zadatke, čijim izvršavanjem mogu nastati opravdane sumnje u njegovu nepristranost.
 4. Autorizirani ekspert će obavljati kontrolu, ekspertizu/vještačenje samo za takva postrojenja za čije projektovanje i/ili gradnju nije neposredno bio nadležan kao izvršilac.
 5. Autorizirani ekspert se obavezuje da će pratiti razvoj tehnike, zakone, tehničke propise i tehnička pravila i standarde, te da će učestvovati u edukativnim seminarima.
 6. Autorizirani ekspert će preuzeti zadatke eksperta samo kada postoji osobno osiguranje za nadoknadu štete po osnovu poslova u okviru aktivnosti autoriziranog experta.
 7. Autorizirani ekspert se obavezuje da će preuzimati samo takve poslove za čije obavljanje posjeduje zadovoljavajuće teorijske i praktične kvalifikacije.
 8. Autorizirani ekspert može – kada je neophodno, za procjenu specijalnih stručnih pitanja zatražiti podršku drugih autoriziranih experata ili specijaliziranih firmi ili institucija.
 9. Autorizirani ekspert u okviru svojih poslovanja neće reklamirati za svoje preduzeće, organizaciju ili proizvode određenog proizvođača.
 10. Autorizirani ekspert ne smije narušiti poslovne interese nalogodavca prema trećim licima, kada se u toku svog rada upozna s pogonskim ili poslovnim tajnama ili tehničkim inovacijama.
 11. Autorizirani ekspert se obavezuje da će odbiti zadatke kada postoji sumnja da bi njegov rad mogao predstavljati protuzakonito djelovanje i ne može zbog tog odbijanja snositi bilo kakve sankcije.