+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
P R O  J E K T O V A N J E,  R E V I Z I J A  P R O J E K A T A,  N A D Z O R  R A D O V A

IGT je ovlašten za projektovanje postrojenja i dijelova na građevinama, i to: projektovanje postrojenja i cjevovoda iz oblasti nafte i gasa i iz oblasti mašinstva.

U ovoj oblasti IGT ima iskustvo preko 25 godina i nudi rad na slijedećim poslovima:
 • izrada idejnih rješenja, glavnih projekata, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja iz oblasti transporta i distribucija gasa, kao i sistema daljinskog grijanja
 • revizija projekata iz svih navedenih oblasti (trasnport i distribucija gasa, kotlovnice, sistemi daljinskog grijanja), kao i nadzor nad izvođenjem radova.

Za potrebe projektovanja, revizije projekata i nadzora radova, IGT ima na raspolaganju 5 diplomiranih inžinjera mašinstva i 1 magistra tehničkih nauka sa položenim stručnim ispitom i sa iskustvom preko 10 godina, kao i veliki broj spoljnih saradnika iz industrije i sa univerziteta.   IGT posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja postrojenja i pojedinih dijelova na građevinama, i to: projektovanje postrojenja i cjevovoda iz oblasti nafte i gasa izv oblasti mašinstva, br. UPI 03-23-3-43/11, izdato do strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, 21.06.2011. god.   U svrhu projektovanja, IGT koristi kompjuterske programe STANET i BricsCAD.

U dosadašnjem radu IGT je izradio slijedeće projekte:
 • Idejni i glavni projekat dijela gasne distributivne mreže na dionici ceste P69 do P120 prema Perinom Hanu, korisnik JP Zenicagas d. o. o, 2019.
 • Idejni projekat sekundarne gasne distributivne mreže za Poslovnu zonu Zenica 1, korisnik Grad Zenica za JP Zenicagas d. o. o., 2019.
 • Stručno praćenje realizacije ugradnje dva gasna kotla u okviru poslovnog kompleksa Badeco Adria d. d. Sarajevo, korisnik Badeco Adria d. d. Sarajevo, 2019.
 • Glavni projekat CNG punionice (mašinske instalacije), korisnik MBA Centar d. o. o., 2017.
 • Projekat ugradnje CDT postrojenja za sušenje duhana u FDS d. d. Sarajevo, korisnik FDS d. d. Sarajevo, 2016.
 • Glavni projekat distributivnog gasovoda 100 mbar za područja mjesnih zajednica Buci, Kralupi i Goduša, općina Visoko, 2014
 • Revizija projekta i nadzor nad izvođenjem radova punionice komprimiranog prirodnog gasa (CNG punioce) Butile, 2012
 • Glavni projekat gasovoda pritiska 4 bar za općinu Visoko, 2012
 • Glavni projekat otplinjavanja deponijskih kaseta I faze (ćelije 1, 2, 3, 4, 5) “Regionalna deponija Mošćanica d. o. o.” Zenica, 2011
 • Glavni projekat rejonske redukcione stanice i distributivne gasne mreže za naselja: Donje Moštre, Gornje Moštre i Poriječani – općina Visoko, 2010
 • Glavni projekt distributivne gasne mreže i regulacionih stanica za naselja: Arnautovići, Milići i Gračanica, općina Visoko, 2009
 • Glavni projekat distriutivne gasne mreže i rejonske regulacione stanice za neselje Prijeko, općina Visoko, 2007
 • Glavni projekat stanice za punjenje vozila na prirodni gas; KJKP Sarajevogas – Butila, 2005
 • Glavni projekat rekonstrukcije kotlovnice Elektrotehničke škole (Buća Potok, Sarajeo), 2005
 • Projekat digitalizacije tehničke regulative za DVGW (Njemačko stručno udruženje za gas i vodu), 2003
 • Projektovanje, nadzor, konsalting i izrada tehničke regulative u projektu gasifikacije grada Visoko (Visokogas), (1999/2000)
 • Glavni projekat postrojenja za smještaj ukapljenog naftnog gasa za punjenje rezervoara vozila, za potrebe JP “GRAS”, 1998
 • Revizija glavnog projekta konverzije cementare “Kosjerić”, 1991
 • Glavni projekti krovnih gasnih kotlovnica za Vijećnicu i FDS, 1990
 • Glavni projekti konverzije kotlovnica sa tečnog na gasovito gorivo u Kragujevcu, 1990
 • Glavni projekat konverzije tehnoloških peći i potrošača Valjaonice bakra i aluminijuma u Sevojnu, 1990.