+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Stručno usavršavanje kadrova – imperativ savremenog društva i nezaobilazan faktor funkcionisanja i razvoja gasne privrede

Dinamičan tehnološki razvoj koji se u posljednjoj deceniji dešava u svim oblastima ljudske djelatnosti, u velikoj mjeri se odnosi i na sektor gasne privrede. Ovaj razvoj je prvenstveno zasnovan na ekspanziji istraživanja, implementaciji novih tehnologija i edukaciji učesnika.

Znanje je glavni resurs razvijenog svijeta i stoga je permanentna edukacija stručnjaka nezaobilazan preduslov učešća u privrednim tokovima i globalnom razvoju. Kada se radi o gasnom sektoru, velike promjene su uzrokovane sve većim zahtjevima za energijom, ali isto tako i za povećanjem energetske efikasnosti, unapređenjem kvaliteta zraka i okoline općenito, kao i većom pouzdanošću i sigurnošću postrojenja. Zato je evidentna potreba stalnog stručnog usavršavanja svih kadrova u gasnim kompanijama (i drugim subjektima koji obavljaju poslove za gasne kompanije).

Investicija u obrazovanje je investicija za osiguranje budućnosti svake zemlje. Tematsko obrazovanje, dodatna edukacija i stručno usavršavanje bi stoga morali dobiti najveći prioritet. Napredak i razvoj općenito neke nacije se zasniva na kvalifikaciji zaposlenih. Da bi se ova kvalifikacija pretvorila u dugotrajnu konkurentsku prednost, nužno je da saradnici u kompanijama imaju mogućnost edukacije. Zanatstvo, odnosno mala privreda je dobar primjer za to.

Dodatno školovanje (kvalifikacija) je već duže vrijeme temeljni stub za pozicioniranje na tržištu malih i srednjih zanatskih preduzeća u EU.

Da bi se adaptirana tehnička pravila DVGW-a mogla i praktično primjenjivati u zemljama ovog regiona, neophodno je izvršiti edukaciju kadrova. Ovu edukaciju organizira IGT-Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo, u svojim prostorijama ili u kompanijama koje su zainteresirane za to, a sve uz podršku stručnjaka DVGW. To je bio i logičan slijed aktivnosti nakon što je u sklopu Projekta prerade DVGW tehničkih pravila urađeno već 86. Ciljne grupe za ovu edukaciju su stručna lica i stručnjaci gasnih kompanija, projektantskih i izvođačkih kompanija i naravno nadležne državne institucije koje se bave nadzorom i inspekcijom. U tu svrhu u okviru IGT-a Sarajevo je otvoren Kompetentni edukacioni centar za gasnu tehniku, čiji su treneri prošli 18-mjesečnu obuku, te položili ispite za certificirane trenere kod DVGW-a. Kompetentni i edukativni centar će pružati usluge edukacije iz različitih područja gasne privrede u regionu jugoistočne Evrope.

IGT je koncipirao svoj program rada u ovoj oblasti na sagledavanju najurgentnijih područja edukacije i sticanju neophodnih znanja za primjenu suvremene tehničke regulative i standarda. U realizaciji edukativnih programa će biti uključeni i eksperti DVGW-a. Uloga stručnog osposobljavanja kadrova u gasnoj privredi ima veliki značaj s obzirom na krajnje malu obuhvaćenost ove materije nastavnim programima u školama srednjeg obrazovanja i visokoškolskim institucijama.

Programi za sve kurseve i seminare se pripemaju za određene ciljne grupe slušalaca i nivoe odgovornosti.

  • za mašinske energetičare – termoenergetičare, kategorije složenosti: poslužioci i rukovaoci kotlovskih postrojenja – u suradnji s Federalnim Ministarstvom energetike, rudarstva i industrije
  • za majstore instalatere gasnih instalacija (VKV kvalifikacija) – u saradnji s Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo, KJKP “Sarajevogas”-om i Srednjom školom metalskih zanimanja, Sarajevo
  • različite kurseve i seminare za instalatere, inženjere, i rukovodeće kadrove iz oblasti primjene, distribucije i transporta gasa – u suradnji s DVGW-om (Njemačkim stručnim udruženjem za gas i vodu)

Iz tog razloga IGT organizuje škole, kurseve i seminare za svaki od ovih kurseva, angažira vlastite kadrove i spoljne saradnike (eksperte za pojedine oblasti gasne struke) iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.