+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
ČLANOVI RADNE GRUPE 10

RG 10 PRIMJENA GASA/ŠIROKA POTROŠNJA

Kai-Uwe Schuhman
(DVGW, Njemačka)

Hajdina Škufca
(IGT, Sekretar radne grupe) gasbih@bih.net.ba

Aida Bučo-Smajić
(DVGW Sarajevo) aidabs.dvgw@bih.net.ba

Faruk Jakupović
(IGT, Sarajevo) faruk.jakupovic@igt.ba

Abdulah Mataradžija
(Visokogas) visgas@bih.net.ba

Elvir Šehić
(KJKP Sarajevogas) esehic@sarajevogas.ba

Muhammed Halilagić
(KJKP Sarajevogas) muhammed@sarajevogas.ba

Aiša Ćenanović
(KJKP Sarajevogas) acenanovic@sarajevogas.ba

Milan Stević
(KJKP Sarajevogas) mstevic@sarajevogas.ba

Mehmedalija Sijarić
(KJKP Sarajevogas) msijaric@sarajevogas.ba

Ibrahim Karahodžić
(KJKP Sarajevogas) ibrahimk@sarajevogas.ba

Dragan Manjak
(Sarajevogas a.d.) drago.manjak@gmail.com

Ljubomir Subotić
(Srbijagas) ljubomir.subotic@srbijagas.com

Božidar Mijović
(Srbijagas) bozidar.mijovic@srbijagas.com

Biljana Čurčić
(Srbijagas) biljana.curcic@srbijagas.com

Vladimir Petrović
(Srbijagas)

Tomislav Basta
(Srbijagas) bastat@srbijagas.com

Igno Dimeski
(GAMA A.D., Makedonija) dimeski.igno@gmail.com

Plan rada radne grupe 10 „Primjena gasa/široka potrošnja” (RG 10)
G A L E R I J A    S L I K A