+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
ČLANOVI RADNE GRUPE 10

RG 10 PRIMJENA GASA/ŠIROKA POTROŠNJA

Kai-Uwe Schuhman
(DVGW, Njemačka)

Hajdina Škufca
(IGT, Sekretar radne grupe) gasbih@bih.net.ba

Aida Bučo-Smajić
(DVGW Sarajevo) aidabs.dvgw@bih.net.ba

Faruk Jakupović
(IGT, Sarajevo) faruk.jakupovic@igt.ba

Abdulah Mataradžija
(Visokogas) visgas@bih.net.ba

Elvir Šehić
(KJKP Sarajevogas) esehic@sarajevogas.ba

Muhammed Halilagić
(KJKP Sarajevogas) muhammed@sarajevogas.ba

Aiša Ćenanović
(KJKP Sarajevogas) acenanovic@sarajevogas.ba

Milan Stević
(KJKP Sarajevogas) mstevic@sarajevogas.ba

Mehmedalija Sijarić
(KJKP Sarajevogas) msijaric@sarajevogas.ba

Ibrahim Karahodžić
(KJKP Sarajevogas) ibrahimk@sarajevogas.ba

Dragan Manjak
(Sarajevogas a.d.) drago.manjak@gmail.com

Ljubomir Subotić
(Srbijagas) ljubomir.subotic@srbijagas.com

Božidar Mijović
(Srbijagas) bozidar.mijovic@srbijagas.com

Biljana Čurčić
(Srbijagas) biljana.curcic@srbijagas.com

Vladimir Petrović
(Srbijagas)

Tomislav Basta
(Srbijagas) bastat@srbijagas.com

Igno Dimeski
(GAMA A.D., Makedonija) dimeski.igno@gmail.com

Plan rada radne grupe 10 „Primjena gasa/široka potrošnja” (RG 10) za 2016. godinu

54. sastanak
DVGW G 100 (10/2015) update
Kvalifikacioni kriteriji za autorizirane stručnjake za energetska postrojenja snabdijevanja gasom

DVGW G 442 (07/2015) update
Eksplozivno ugrožena područja na odušnim otvorima ka atmosferi gasnih postrojenja

DVGW Gas info br. 20 (09/2015)
Odorizacija – tehnički projektni parametri i okvirni uslovi

55. sastanak
DVGW G 459-2 (11/2015) update
Regulatori pritiska gasa s ulaznim pritiscima do 5 bar i projektovanim protocima do 200 m3/h pri normalnom stanju u mreži na koju se priključuje; Funkcionalni zahtjevi

DVGW G 695 (09/2015)
Kontrola kvaliteta mjera predpodešavanja i prilagođavanja gasnih aparata

DVGW G 5616-B1 (05/2015)
Ispitna podloga G 5616 – Dodatni list 1: Dodatni priključci

DVGW G 499 (08/2015) update
Predgrijavanje prirodnog gasa u gasnim postrojenjima

56. sastanak
DVGW Gas info br. 10 (09/2015) update
Postrojenja prirodnog gasa na fabričkom zemljištu i u području primjene gasa; Upute za primjenu DVGW regulative

DVGW GW 392 (04/2015)
Bešavne vučene bakarne cijevi i bešavne vučene bakarne cijevi pocinčane iznutra za gasne instalacije i instalacije vode za piće; Zahtjevi i ispitivanja

G A L E R I J A    S L I K A