+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
SEMINAR “Osnove energetske efikasnosti u javnim institucijama Kantona Sarajevo”

SARAJEVO, 30. novembar 2016.

U Edukacionom centru IGT-a danas je počeo Seminar “Osnove energetske efikasnosti u javnim institucijama“ u sklopu realizacije projekta „Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti u javnim školama Kantona Sarajevo“. Projekat je podržan od strane Ambasade SAD-a, Fonda za ekonomsku podršku (ESF) a realizator projekta je Udruženje za gas u BiH. Cilj projekta je podizanje svijesti i upoznavanje sa benefitima provedbe mjera energetske efikasnosti.

Edukacija je namijenjena menadžmentu škola (direktorima i njihovim zamjenicima) i operaterima sistema grijanja. Realizacijom je obuhvaćeno 100 direktora škola, 100 njihovih zamjenika i 100 operatera. Učesnici će biti podijeljeni u dvije ciljne grupe, i to:

  1. grupa „Direktori i njihovi zamjenici“
  2. grupa „Operateri sistema centralnog grijanja“

Za organizaciju je zadužen Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) koji je ujedno i izdavač dvije brošure koje će biti podijeljene svim učesnicima seminara.