+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
Projekat “Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti u javnim školama Kantona Sarajevo”

podržan od strane Ambasade SAD-a, Fonda za ekonomsku podršku (ESF)

U okviru realizacije projekta, u novembru/decembru 2016. godine održano je 10 jednodnevnih seminara za menadžere obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) u Kantonu Sarajevo. Osim menadžera škola, predavanjima su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Teme predavanja bile su:

  • Energija, energetska efikasnost i okoliš, mr.sc. Semin Petrović, dipl.ing.maš.
  • Dokumentacija građevina, mr.sc. Semin Petrović, dipl.ing.maš.
  • Funkcionisanje sistema centralnog grijanja, mr.sc. Nijaz Delalić, dipl.ing.maš.
  • Korištenje i održavanje ložišnih instalacija i sistema centralnog grijanja, Fahrudin Isanović, dipl.ing.maš.
  • Energetski pregledi i sistem upravljanja energijom, dr.sc. Džana Kadrić, dipl.ing.maš.

Učesnici seminara bili su direktori i njihovi zamjenici (pomoćnici ili sekretari) iz 82 škole.
Tokom seminara provedena je anketa učesnika koja je pokazala da je njih gotovo 95% zadovoljno seminarom, da su predavanja ispunila njihova očekivanja, dok neki učesnici smatraju da se ova vrsta edukacije treba provoditi barem jednom godišnje.
Po završenoj nastavi svim učesnicima seminara je podijeljena brošura „Osnove energetske efikasnosti u javnim institucijama” i bilten Udruženja za gas u BiH.

Podaci o autorima i predavačima:

mr.sc. Semin PETROVIĆ, dipl.ing.maš.
Magistar tehničkih nauka, diplomirani inžinjer mašinstva s preko 20 godina iskustva u struci u oblasti energetike, posebno gasnog sektora, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Predavač je različitih tematskih oblasti iz energetike u okviru IGT-Kompetentnog i edukacionog centra od 1997. godine. U dosadašnjoj karijeri radio je na implementaciji projekata (kao rukovodilac ili član tima) u fazama projektovanja, revizije projekata, nadzora izvođenja, ispitivanja i tehničkog pregleda termotehničkih postrojenja, kao i izrade velikog broja studija iz oblasti energetike. Autor ili/ koautor velikog broja radova i značajnih strateških dokumenata za Kanton Sarajevo, Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, kao npr. „Strateški plan o program razvoja energetskog sektora Federacije BiH“, INC BiH (Initial National Communication of Bosnia and Herzegovina), NEEAP (nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost), itd. Ekspert je za energetske audite u zgradarstvu i industriji s međunarodnim certifikatima.

mr.sc. Nijaz DELALIĆ, dipl.ing.maš.
Magistar tehničkih nauka, diplomirani inžinjer mašinstva s preko 30 godina iskustva u struci u oblasti energetike, posebno energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Predavač je različitih tematskih oblasti iz energetike na mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U dosadašnjoj karijeri radio je na implementaciji projekata (kao rukovodilac ili član tima) u fazama projektovanja, revizije projekata, nadzora izvođenja, ispitivanja i tehničkog pregleda termotehničkih postrojenja, kao i izrade velikog broja studija. Autor ili/ koautor je velikog broja naučnih i stručnih radova, a učestvovao je u izradi i više značajnih strateških dokumenata za Kanton Sarajevo, Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, kao npr. NEEAP (nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost), itd. Certificirani je ekspert za energetske audite u zgradarstvu i industriji.

Fahrudin ISANOVIĆ, dipl.ing.maš.
Diplomirani inžinjer mašinstva s preko 35 godina iskustva u struci u oblasti energetike, posebno vođenja i održavanja sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, kao i kompletnih sistema za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Predavač je iz oblasti održavanja energetskih sistema u okviru IGT-Kompetentnog i edukacionog centra od 2010. godine. U dosadašnjoj karijeri radio je na implementaciji projekata (kao rukovodilac ili član tima) u fazama projektovanja, revizije projekata, nadzora izvođenja, ispitivanja i tehničkog pregleda termotehničkih postrojenja.

dr.sc. Džana KADRIĆ, dipl.ing.maš.
Doktor tehničkih nauka, diplomirani inžinjer mašinstva s preko 15 godina iskustva u struci u oblasti energetike, posebno energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Predavač je različitih tematskih oblasti iz energetike na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U dosadašnjoj karijeri radila je na implementaciji projekata u različitim fazama odvijanja projekata, kao i izrade velikog broja studija iz oblasti energetike. Autor ili/ koautor je velikog broja naučnih i stručnih radova. Certificirani je ekspert za energetske audite u zgradarstvu i industriji.