+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

C I L J E V I   I   Z A D A C I   U D R U Ž E NJ A:

 

 • Unapređenje gasne privrede u naučnom i stručnom pogledu s posebnim naglaskom na pouzdanost gasnih sistema, ekonomiju i uključivanje u tokove naučnog i tehničkog progresa u oblasti proizvodnje, transporta, distribucije i primjene gasovitih energenata.
 • Podsticanje uključivanja u evropski sistem standardizacije, kvaliteta i sistemskog uređivanja na osnovu članstva i učešća u radu odgovarajućih međunarodnih institucija, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
  Podsticanje ostvarivanja funkcije normativnog regulisanja i obezbjeđenja uslova za sprovođenje regulative u skladu s važećim zakonskim propisima.
 • Saradnja pri izradi i izmjeni standarda koji se tiču gasne struke i gasne privrede.
 • Rad na uspostavi sistema certificiranja opreme, kadrova i sistema za obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa zakonskim propisima.
 • Prikupljanje, obrada  i distribucija tehničkih i naučno-tehničkih spoznaja, rezultata istraživanja, praktičnih iskustava, statističkih podataka i druge naučno-stručne dokumentacije.
 • Pružanje stručne pomoći članicama, fizičkim i pravnim licima i drugim zainteresiranim organizacijama.
 • Podsticanje i unapređivanje naučno-istraživačkog rada.
 • Podrška i organizacija naučno-stručnih manifestacija i školovanje kadrova za gasnu privredu.
 • Pružanje stručnih, tehničkih i obrazovnih usluga, izrada studija, ekspertiza i dr.
 • Stručna saradnja sa organima vlasti te pružanje stručne pomoći članovima i drugim subjektima.
 • Zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja pred organima vlasti i drugim asocijacijama.
 • Organizacija izrade raznih stručnih pravilnika, smjernica, uputa za rad, priručnika, certifikacije, te drugih tehničkih dokumenata potrebnih u gasnoj tehnici.
 • Saradnja sa srodnim Udruženjima u zemlji i inostranstvu.
 • Udruženje za gas je obavezno da štiti domaće projektante, izvođače, proizvođače gasne opreme te preduzeća za konsalting i marketing u skladu sa zakonskim propisima.
 • Udruženje ima namjeru da na osnovu propisanih uslova i po dobijanju javnih ovlaštenja, sklapa ugovore sa pravnim i fizičkim licima za obavljanje stručnih poslova iz područja gasne djelatnosti, vrši provjeru znanja i osposobljenosti kadrova, te izdaje odgovarajuće svjedodžbe.
 • Podsticanje širenju gasifikacije negasificiranih područja te uvođenje novih, savremenih tehnologija kod primjene gasa.

Udruženje je u svom radu i donošenju zaključaka samostalno. Kod uspostavljanja tehničke regulative i standarda, djelatnost Udruženja se rukovodi isključivo tehničkim i naučnim kriterijima.