+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

O NAMA

Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini osnovano je 2002. godine radi promicanja i unapređenja gasne i energetske privrede, pokretanja i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za struku te okupljanja i zbližavanja uposlenika iz različitih firmi i ustanova iste ili srodne djelanosti. Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine pridržavajući se odredaba Zakona o Udruženjima i fondacijama BiH. Udruženje je upisano u Registar udruženja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

 

 ORGANI UDRUŽENJA SU:

•    Skupština
•    Upravni odbor
•    Sekretarijat

Predsjednik Skupštine: Jasmin Salkić, BH-Gas d.o.o., Sarajevo

Zamjenik predsjednika: Milomir Draganić, Gas Promet a.d., I. Sarajevo

Predsjednik Upravnog odbora: Slavo Krajišnik, Sarajevogas a.d., I. Sarajevo

Članovi Upravnog odbora:
Slavo Krajišnik, Sarajevogas a.d., I. Sarajevo
Jasmin Salkić, BH-Gas d.o.o., Sarajevo
Milomir Draganić, Gas Promet a.d., I. Sarajevo
Mr.sc. Nihada Glamoč, KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.
Admir Džubur, KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o.
Avdo Mataradžija, „JP Visoko Ekoenergija“ d.o.o., Visoko
Almir Bečarević, BH-Gas d.o.o., Sarajevo
Dr Džemal Peljto,IGT d.o.o., Sarajevo
Mehmed Koldžo, „Energoinvest“ d.d., Sarajevo

Počasni član:
Salih Selmanović


OPĆE ODREDBE

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Zakona i Statuta.
Udruženje je neprofitna organizacija.
Rad Udruženja je javan.
Udruženje djeluje na cijelom području BiH, pridržavajući se odredbi Zakona o Udruženjima i fonadacijama BiH (Sl. Glasnik BiH, br. 32/01, 63/08, 76/11, 94/16).


ČLANICA MEĐUNARODNE GASNE UNIJE (IGU)

U cilju međunarodne afirmacije i korištenja stranih iskustava, kao i održavanja kontakata sa srodnim organizacijama u inostranstvu, Udruženje je član Međunarodne gasne unije (International Gas Union), kojoj su do danas pristupila udruženja iz 159 zemalja sa svih kontinenata.


SEKRETARIJAT UDRUŽENJA

Na osnovi Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, ulogu Sekretarijata Udruženja ima Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) iz Sarajeva. Sekretarijat obavlja sve operativne, administrativne i administrativno-tehničke poslove te poslove vođenja poslovnih knjiga Udruženja.

Naziv udruženja:

Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini
Удружење за гас у Босни и Херцеговини,
skraćeni naziv je ГАСБИХ;

Udruga za plin u Bosni i Hercegovini,
skraćeni naziv je GASBIH

Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:
Gas Association in Bosnia and Herzegovina

Skraćeni naziv: GASBiH

Znak Udruženja:

logo

 

 

 

 

Sjedište Udruženja:
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ul. Gradačačka 142

Telefon: 00387 33 61 06 00
Telefax: 00387 33 71 55 80
E-mail: gasbih@bih.net.ba

Sekretar:  Ismeta Hasanbegović
e-mail:  ismeta.hasanbegovic@igt.ba