+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Kompetentni i edukacioni centar gasne struke

Dvogodišnji zajednički projekat Udruženja za gas u BiH (GAS BiH), Njemačkog stručnog udruženja za gas i vodu (DVGW-a) i Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku (IGT-a) koji je i financijski podržan od Njemačkog ministarstva za naučno-tehničku saradnju (BMZ-a), rezultirao je uspostavom Kompetentnog i edukacionog centra za gasnu struku, autoriziranog od strane DVGW-a i Gas Wärme Instituta (GWI-a) iz SR Njemačke.

U okviru dvogodišnjeg projekta na osnovu DVGW i GWI literature za edukaciju izvršen je izbor literature i prijevod na bosanski jezik, tako da je literatura za školovanje trenera obuhvatala pored tehničkih pravila DVGW-a i EN-standarda, preko 1.500 stranica dodatne literature, kao i veliki broj prezentacija i video filmova. Predavanja su organizirana u 8 sedmičnih ciklusa, a referenti na seminarima su bili istaknuti stručnjaci gasne struke koji vrše edukaciju u okviru zajedničkih programa DVGW i GWI Instituta u SR Njemačkoj. Edukaciju je prošlo 14 trenera iz Bosne i Hercegovine koji će svoje novostečeno znanje i iskustvo u okviru projekta od septembra 2006. godine ponuditi polaznicima na redovnim kursevima koje organizira IGT.

edukacioni centar certifikat