+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

 I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t

–   Bilten Udruženja za gas BiH

–   Brošura “Svestrana primjena prirodnog gasa”

–   Brošura “Efikasna i ekonomična primjena prirodnog gasa u domaćinstvu”

–   Brošura “Tehnička regulativa za gasni sektor u zemljama jugoistočne Evrope”

–   Brošura “Kompetentni i edukacioni centar gasne tehnike”

–   “Skripta za zanimanje Mašinski energetičar – termoenergetičar”

–   “Skripta za servisere gasnih aparata”

–   Rječnik/Leksikon gasne struke


Od samog osnivanja (1989) IGT ima razvijenu izdavačku delatnost koja je rezultat nastojanja da se obezbijedi kvalitetna osnovna literatura. IGT je započeo sa izdavanjem naučno-stručnog časopisa “GAS” čiju su redakciju sačinjavali najistaknutiji stručnjaci iz cijele Jugoslavije, a također stručnjaci i DVGW-a i IGT-a. Nažalost, ratna dešavanja su prekinula izlazak ovog časopisa, te je izdato samo pet brojeva. Ratni (peti broj) ovog časopisa štampan je u toku rata 1992. godine i isti je 1993. godine podijeljen učesnicima IGU konferencije u Milanu.

Od 2006, odnosno od osnivanja Edukacionog i kompetentnog centra gasne struke, te za potrebe polaganja ispita za certificirane trenere iz gasne struke, urađen je veliki broj edukacionog materijala, skripti i brošura.

2000. godine Udruženje za gas u BiH pokreće izdavanje Biltena Udruženja za gas. Za izdavača Biltena zadužuje se IGT. Do sada je objavljeno 30 brojeva u kojem se mogu naći najaktualnije informacije iz struke prirodnog gasa, energetike i zaštite okoliša.