+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Arhiva vijesti

Seminar

U organizaciji IGT – Edukacionog centra u toku je seminar u kompaniji Alumina d.o.o., Zvornik, pod nazivom: “Sticanje osnovnih znanja o prirodnom gasu, izgradnji, pogonu i održavanju gasnih instalacija, uređaja i postrojenja na fabričkom zemljištu, ovladavanje rukovanjem gasnim instalacijama i gasnim ložištima” Seminar se održava u prostorijama Alumina d.o.o., u periodu: 11.06. – 20.06.2019. Program obuke operatera obuhvata upoznavanje sa zahtjevima tehničkih propisa za gasne instalacije uz poseban naglasak na karakteristike prirodnog gasa, opremu, održavanje  i potencijalne opasnosti. Polaznici će biti upoznati i sa zakonskim okvirom predmetne oblasti i zahtjevima relevantnih tehničkih pravila....

Izašao novi broj biltena Udruženja za gas u BiH

Bilten Udruženja za gas je besplatna publikacija za članove Udruženja te ukoliko želite primati besplatne primjerke u print formatu postanite članom Udruženja. Uslove učlanjenja pročitajte ovdje. Možete objaviti i svoje stručne radove, reklame i oglase. Zahtjev pošaljite na mail adresu udruženja...

Dani primjene prirodnog gasa

14.11.2018. u hotelu SWISSOTEL u Sarajevu, održana je konferencija pod nazivom „Dani primjene prirodnog gasa“ u organizaciji Istraživačko razvojnog centra za gasnu tehniku – IGT d.o.o., uz podršku partnera KJKP Sarajevogas. Na pomenutom događaju obrađene su aktuelne teme iz oblasti gasne privrede, a foto galeriju možete pogledati...

Izašao novi broj Biltena Udruženja za gas u BiH

Ne propustite i ovaj broj biltena Udruženja za gas u BiH u kojem je objavljena lista Svjetskog energetskog foruma o indeksima performansi energetske strukture za 2017. godinu. Bosna i Hercegovina se nalazi na 84. mjestu od ukupno 127 država svijeta. Zašto smo jednostavno najgori? U ovom broju biltena pročitat ćete i zašto smo jedina zemlja kojoj su nametnute sankcije Energetske zajednice i kako gubimo stotine miliona eura investicija i dragocijenog novca koji je bio namijenjen za energetski sektor. Kako su poslovale i kako su završile poslovnu godinu naše najveće gasne kompanije. Preporučujemo također da pročitate intervju direktorice KJKP „Sarajevogas“, te informacije o nastavku gasifikacije negasificiranih područja. O novim izdanjima DVGW tehničke regulative saznat ćete iz prve ruke iz ureda DVGW-a u Sarajevu. Top tema ovog broja je uvođenje autobusa s pogonom na prirodni gas (CNG) u sistem javnog prijevoza u Tuzli i Sarajevu. O tome govore predstanici Junuzović Kopexa i Centrotransa. Ukoliko želite primati on-line verziju biltena prijavite se na meil adresu gasbih@bih.net.ba sa naznakom za “BILTEN GASBIH on-line”. Sadržaj Biltena Udruženja za gas možete pogledati klikom na...

Održani kursevi za građevinske kompanije

Tokom mjeseca aprila 2017. u Kompetentnom edukacionom centru IGT-a održana su dva jednodnevna seminara za uposlenike građevinskih kompanija koje izvode građevinske radove za gasne kompanije. Na prvom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija DŽEKOS d.o.o., HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme: 1. Mjere za zaštitu postrojenja i instalacija za snabdijevanje gasom prilikom izvođenja građevinskih radova (GW 315), 2. Izmjene i dopune tehničkih pravila G 462 i GW 301 i njihov uticaj na aktivnosti građevinskih kompanija. Na drugom jednodnevnom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme: 1. Zahtjevi za kvalifikaciju građevinskih kompanija prema GW 301, 2. Izvođenje građevinskih radova (klase tla, vrste rova, dimenzije i profil rova, udaljenost drugih instalacija), 3. Iskopi pri sanaciji gasnih vodova – mjere u slučaju oštećenja gasnih vodova, 4. Izgradnja gasnih vodova od polietilena prema G 472 (Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 1000 i PE-Xa) – Izgradnja) i održavanje gasovoda prema G 465-2 (Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar – Održavanje) Ovi seminari predstavljaju dio redovne edukacije građevinskih kompanija koje obavljaju građevinske radove za gasne kompanije, u skladu s tehničkim pravilima koji propisuju kvalifikaciju i obavezu edukacije takvih kompanija. Seminari se održavaju u prostorijama Kompetentnog edukacionog centra u IGT-u, a na zahtjev mogu biti održani i u prostorijama građevinskih...

Održana obuka u području komprimiranog prirodnog gasa (CNG) za servisere i vozače autobusa KJKP Gras

Firma KJKP GRAS je nabavkom CNG autobusa, i u svrhu njihove pravilne i uspješne eksploatacije, od IGT-a zatražila organizaciju obuke za servisere i vozače CNG autobusa, kao i izradu određenih uputstava. Tokom mjeseca aprila 2017. u Kompetentnom edukacionom centru IGT-a održane su obuke u području komprimiranog prirodnog gasa (CNG) za servisere i vozače autobusa KJKP GRAS. U okviru dvodnevne obuke za 20 servisera CNG vozila, obrađene su sljedeće teme: 1. Zakonski okviri i zahtjevi tehničkih pravila u vezi CNG-a 2. Osobine prirodnog gasa i osnove sagorijevanja 3. Specifičnosti CNG-a kao goriva za vozila 4. Pretakanje plina i punjenje u rezervoare motornih vozila 5. Potencijalne opasnosti pri korištenju CNG-a u različitim situacijama/Protivpožarna i protiveksplozijska zaštita 6. Osnovne komponente sistema dobave CNG-a 7. Način rada motora, održavanje vozila i certificiranje vozila 8. Sigurnosne mjere u radionici pri radu na vozilu 9. Primjeri eskploatacije CNG-vozila u EU U okviru jednodnevne obuke za 50 vozača CNG autobusa, obrađene su sljedeće teme: 1. Zakonski okviri i zahtjevi tehničkih pravila u vezi CNG-a 2. Osobine prirodnog gasa, osnove sagorijevanja i specifičnosti CNG-a kao goriva za vozila 3. Osnovne komponente sistema dobave CNG-a 4. Upotreba autobusa na CNG i mjere sigurnosti 5. Pretakanje plina i punjenje u rezervoare motornih vozila 6. Potencijalne opasnosti pri korištenju CNG-a u različitim situacijama. Protivpožarna i protiveksplozijska zaštita Nakon održanih obuka, održan je test provjere znanja, a svi učesnici su dobili potvrdu o uspješno završenoj obuci. Pored navedenih obuka za servisere i vozače CNG autobusa, IGT je za potrebe KJKP GRAS pripremio dvije brošure koji su podijeljene učesnicima obuke, sa izvodom iz sadržaja predavanja, a koji će im biti od pomoći u...

Makedonija se aktivnije uključuje u projekat

Skoplje, 19.4.2017. Na poziv Inžinjerske komore Makedonije u Skoplju, predstavnici Udruženja za gas u BiH upriličili su posjet toj renomiranoj ustanovi. Delegaciju su sačinjavali dr.sc. Džemal Peljto u svojstvu operativnog rukovodioca projekta „Harmonizacija tehničke regulative za gasni sektor u zemaljama Jugoistočne Evrope” i gosp. Slavo Krajišnik u svojstvu Predsjednika Upravnog odbora Udruženja za gas u BiH. Cilj posjete je bio upoznavanje sa subjektima gasne privrede u Makedoniji i sagledavanje okolnosti koje se odnose na buduću implementaciju tehničkih pravila u ovoj zemlji. U skladu s programom posjete, u prvom dijelu razgovora predsjednik Inžinjerske komore prof. dr. Mile Dimitrovski, zajedno sa sekretarom Komore, predstavnikom Ministarstva ekonomije Republike Makedonije i direktorom Instituta za gas pri Mašinskom fakultetu u Skoplju, upoznao nas je s ulogom i zadacima Inžinjerske komore Makedonije, organizacionom strukturom, metodama rada i finansiranju Komore, a potom i s razvojnim planovima gasnog sektora u Republici Makedoniji. Inžinjerska komora Makedonije je osnovana i djeluje u skladu sa Zakonom o građenju, i moglo bi se reći da kao glavni zadatak ima uspostavu i vođenje registra ovlaštenih inžinjera za poslove projektovanja, građenja i nadzora. Inžinjerska komora ima oko deset hiljada članova organizovanih u jedanaest sekcija. Za izdavanje ovlaštenja primjenjuju se isti kriteriji i za strane državljane ili se primjenjuju sporazumi o međusobnom priznavanju ovlaštenja sa nadležnim institucijama drugih zemalja. U toku jednodnevnog boravka stekli smo utisak da se radi o vrlo dobro organiziranoj i vrlo dobro pozicioniranoj instituciji koja se brine o dokazivanju stručnosti ovlašenih inžinjera i općenito o ugledu tehničke struke. U drugom dijelu gosti iz Sarajeva su upoznali prisutne o aktivnostima na projektu i sa predstojećim zadacima u vezi implemetacije, kao i...

Prezentacija “Erneuerbare Energien – Einbindungen in die Energiewirtschaft”

(“Energija iz obnovljivih izvora – integracija u energetskom sektoru”) Dana 27.07.2016. godine u prostorijama IGT-a je održano predavanje na temu “Erneuerbare Energien – Einbindungen in die Energiewirtschaft” (“Energija iz obnovljivih izvora – integracija u energetskom sektoru”). Predavač je bio viši savjetnik u firmi TEAM CONSULT, Dr. Walter Thielen. Među prisutnima su bila gospoda iz KJKP Sarajevogasa, KJKP Toplana, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i...

Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu

Okrugli sto Sarajevo, 15.03.2016. Prezentacije: Ceteor – Ismar Jamaković, dipl. ing. maš. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš. KJKP Sarajevogas – mr. sc Nihada Glamoč, dipl. ing. maš. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš. BH-Gas – Mirza Sendijarević, dipl. ecc. REIC – Prof. dr Aleksandar Knežević Udruženje termoenergetičara u BiH – Prof. dr Nijaz Delalić Zaključci Okruglog stola (pdf) Organizacioni odbor Okruglog stola Prof. dr Nijaz Delalić, Udruženje termoenergetičara u BiH Prof. dr Aleksandar Knežević, REIC, Sarajevo Admir Džubur, KJKP Toplane mr. sc Nihada Glamoč, KJKP Sarajevogas Slavo Krajišnik, Sarajevogas a.d. Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Hajrudin Ibrahimović, Gradsko Vijeće Grada Sarajeva dr Džemal Peljto, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT mr. sc Semin Petrović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT Mirza Kurtović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT Salih Selmanović, Udruženje za gas u BiH Nurija Memić, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Izvještaj Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT), Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini (GASBIH) i Udruženje termoenergetičara u Bosni i Hercegovini (TEUBIH) su organizirali Okrugli sto na temu „Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu“. Primarni cilj Okruglog stola su bile prezentacije i diskusije o stanju u oblastima kvalitete zraka i energijske efikasnosti, ali i uzrocima koji su doveli do sadašnje situacije, kao i prijedlozima za dugoročno održivo upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje energijske efikasnosti. Na Okruglom stolu sz prezentirane sljedeće teme: Aktuelno stanje upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, Energetski bilansi i trendovi primjene pojedinih energenata u Kantonu Sarajevo, Za čisto nebo iznad Sarajeva, Prirodni gas – mogućnost proširenja primjene cilju...

Sekretarijat objavio političke smjernice za nezavisnost državnih regulatornih organa

Treći energetski paket propisuje da državni energetski regulator mora biti zakonski odvojen i funkcionalno nezavisan od bilo kojeg privatnog ili javnog tijela, kao i da mora imati autonomiju po pitanju svog budžeta. Regulatorna tijela moraju također obavljati svoja ovlaštenja nepristrasno i transparentno i držati se podalje od političkih uticaja. Političke smjernice Sekretarijata objavljene danas imaju za cilj da informišu vlade, zakonodavce kako bi odredbe Trećeg paketa o državnim regulatornim organima trebale biti provedene u praksi. Smjenice će služiti kao osnova za procjenu usklađenosti Ugovornih strana sa stečevinama Energetske zajednice u ovom području koju će izvršiti Sekretarijat....