+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Arhiva vijesti

Izašao novi broj biltena Udruženja za gas u BiH

Bilten Udruženja za gas je besplatna publikacija za članove Udruženja te ukoliko želite primati besplatne primjerke u print formatu postanite članom Udruženja. Uslove učlanjenja pročitajte ovdje. Možete objaviti i svoje stručne radove, reklame i oglase. Zahtjev pošaljite na mail adresu udruženja...

Dani primjene prirodnog gasa

14.11.2018. u hotelu SWISSOTEL u Sarajevu, održana je konferencija pod nazivom „Dani primjene prirodnog gasa“ u organizaciji Istraživačko razvojnog centra za gasnu tehniku – IGT d.o.o., uz podršku partnera KJKP Sarajevogas. Na pomenutom događaju obrađene su aktuelne teme iz oblasti gasne privrede, a prezentacije možete pogledati...

Izašao novi broj Biltena Udruženja za gas u BiH

Ne propustite i ovaj broj biltena Udruženja za gas u BiH u kojem je objavljena lista Svjetskog energetskog foruma o indeksima performansi energetske strukture za 2017. godinu. Bosna i Hercegovina se nalazi na 84. mjestu od ukupno 127 država svijeta. Zašto smo jednostavno najgori? U ovom broju biltena pročitat ćete i zašto smo jedina zemlja kojoj su nametnute sankcije Energetske zajednice i kako gubimo stotine miliona eura investicija i dragocijenog novca koji je bio namijenjen za energetski sektor. Kako su poslovale i kako su završile poslovnu godinu naše najveće gasne kompanije. Preporučujemo također da pročitate intervju direktorice KJKP „Sarajevogas“, te informacije o nastavku gasifikacije negasificiranih područja. O novim izdanjima DVGW tehničke regulative saznat ćete iz prve ruke iz ureda DVGW-a u Sarajevu. Top tema ovog broja je uvođenje autobusa s pogonom na prirodni gas (CNG) u sistem javnog prijevoza u Tuzli i Sarajevu. O tome govore predstanici Junuzović Kopexa i Centrotransa. Ukoliko želite primati on-line verziju biltena prijavite se na meil adresu gasbih@bih.net.ba sa naznakom za “BILTEN GASBIH on-line”. Sadržaj Biltena Udruženja za gas možete pogledati klikom na...

Održani kursevi za građevinske kompanije

Tokom mjeseca aprila 2017. u Kompetentnom edukacionom centru IGT-a održana su dva jednodnevna seminara za uposlenike građevinskih kompanija koje izvode građevinske radove za gasne kompanije. Na prvom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija DŽEKOS d.o.o., HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme: 1. Mjere za zaštitu postrojenja i instalacija za snabdijevanje gasom prilikom izvođenja građevinskih radova (GW 315), 2. Izmjene i dopune tehničkih pravila G 462 i GW 301 i njihov uticaj na aktivnosti građevinskih kompanija. Na drugom jednodnevnom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme: 1. Zahtjevi za kvalifikaciju građevinskih kompanija prema GW 301, 2. Izvođenje građevinskih radova (klase tla, vrste rova, dimenzije i profil rova, udaljenost drugih instalacija), 3. Iskopi pri sanaciji gasnih vodova – mjere u slučaju oštećenja gasnih vodova, 4. Izgradnja gasnih vodova od polietilena prema G 472 (Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 1000 i PE-Xa) – Izgradnja) i održavanje gasovoda prema G 465-2 (Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar – Održavanje) Ovi seminari predstavljaju dio redovne edukacije građevinskih kompanija koje obavljaju građevinske radove za gasne kompanije, u skladu s tehničkim pravilima koji propisuju kvalifikaciju i obavezu edukacije takvih kompanija. Seminari se održavaju u prostorijama Kompetentnog edukacionog centra u IGT-u, a na zahtjev mogu biti održani i u prostorijama građevinskih...

Održana obuka u području komprimiranog prirodnog gasa (CNG) za servisere i vozače autobusa KJKP Gras

Firma KJKP GRAS je nabavkom CNG autobusa, i u svrhu njihove pravilne i uspješne eksploatacije, od IGT-a zatražila organizaciju obuke za servisere i vozače CNG autobusa, kao i izradu određenih uputstava. Tokom mjeseca aprila 2017. u Kompetentnom edukacionom centru IGT-a održane su obuke u području komprimiranog prirodnog gasa (CNG) za servisere i vozače autobusa KJKP GRAS. U okviru dvodnevne obuke za 20 servisera CNG vozila, obrađene su sljedeće teme: 1. Zakonski okviri i zahtjevi tehničkih pravila u vezi CNG-a 2. Osobine prirodnog gasa i osnove sagorijevanja 3. Specifičnosti CNG-a kao goriva za vozila 4. Pretakanje plina i punjenje u rezervoare motornih vozila 5. Potencijalne opasnosti pri korištenju CNG-a u različitim situacijama/Protivpožarna i protiveksplozijska zaštita 6. Osnovne komponente sistema dobave CNG-a 7. Način rada motora, održavanje vozila i certificiranje vozila 8. Sigurnosne mjere u radionici pri radu na vozilu 9. Primjeri eskploatacije CNG-vozila u EU U okviru jednodnevne obuke za 50 vozača CNG autobusa, obrađene su sljedeće teme: 1. Zakonski okviri i zahtjevi tehničkih pravila u vezi CNG-a 2. Osobine prirodnog gasa, osnove sagorijevanja i specifičnosti CNG-a kao goriva za vozila 3. Osnovne komponente sistema dobave CNG-a 4. Upotreba autobusa na CNG i mjere sigurnosti 5. Pretakanje plina i punjenje u rezervoare motornih vozila 6. Potencijalne opasnosti pri korištenju CNG-a u različitim situacijama. Protivpožarna i protiveksplozijska zaštita Nakon održanih obuka, održan je test provjere znanja, a svi učesnici su dobili potvrdu o uspješno završenoj obuci. Pored navedenih obuka za servisere i vozače CNG autobusa, IGT je za potrebe KJKP GRAS pripremio dvije brošure koji su podijeljene učesnicima obuke, sa izvodom iz sadržaja predavanja, a koji će im biti od pomoći u...

Makedonija se aktivnije uključuje u projekat

Skoplje, 19.4.2017. Na poziv Inžinjerske komore Makedonije u Skoplju, predstavnici Udruženja za gas u BiH upriličili su posjet toj renomiranoj ustanovi. Delegaciju su sačinjavali dr.sc. Džemal Peljto u svojstvu operativnog rukovodioca projekta „Harmonizacija tehničke regulative za gasni sektor u zemaljama Jugoistočne Evrope” i gosp. Slavo Krajišnik u svojstvu Predsjednika Upravnog odbora Udruženja za gas u BiH. Cilj posjete je bio upoznavanje sa subjektima gasne privrede u Makedoniji i sagledavanje okolnosti koje se odnose na buduću implementaciju tehničkih pravila u ovoj zemlji. U skladu s programom posjete, u prvom dijelu razgovora predsjednik Inžinjerske komore prof. dr. Mile Dimitrovski, zajedno sa sekretarom Komore, predstavnikom Ministarstva ekonomije Republike Makedonije i direktorom Instituta za gas pri Mašinskom fakultetu u Skoplju, upoznao nas je s ulogom i zadacima Inžinjerske komore Makedonije, organizacionom strukturom, metodama rada i finansiranju Komore, a potom i s razvojnim planovima gasnog sektora u Republici Makedoniji. Inžinjerska komora Makedonije je osnovana i djeluje u skladu sa Zakonom o građenju, i moglo bi se reći da kao glavni zadatak ima uspostavu i vođenje registra ovlaštenih inžinjera za poslove projektovanja, građenja i nadzora. Inžinjerska komora ima oko deset hiljada članova organizovanih u jedanaest sekcija. Za izdavanje ovlaštenja primjenjuju se isti kriteriji i za strane državljane ili se primjenjuju sporazumi o međusobnom priznavanju ovlaštenja sa nadležnim institucijama drugih zemalja. U toku jednodnevnog boravka stekli smo utisak da se radi o vrlo dobro organiziranoj i vrlo dobro pozicioniranoj instituciji koja se brine o dokazivanju stručnosti ovlašenih inžinjera i općenito o ugledu tehničke struke. U drugom dijelu gosti iz Sarajeva su upoznali prisutne o aktivnostima na projektu i sa predstojećim zadacima u vezi implemetacije, kao i...

Prezentacija “Erneuerbare Energien – Einbindungen in die Energiewirtschaft”

(“Energija iz obnovljivih izvora – integracija u energetskom sektoru”) Dana 27.07.2016. godine u prostorijama IGT-a je održano predavanje na temu “Erneuerbare Energien – Einbindungen in die Energiewirtschaft” (“Energija iz obnovljivih izvora – integracija u energetskom sektoru”). Predavač je bio viši savjetnik u firmi TEAM CONSULT, Dr. Walter Thielen. Među prisutnima su bila gospoda iz KJKP Sarajevogasa, KJKP Toplana, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i...

Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu

Okrugli sto Sarajevo, 15.03.2016. Prezentacije: Ceteor – Ismar Jamaković, dipl. ing. maš. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš. KJKP Sarajevogas – mr. sc Nihada Glamoč, dipl. ing. maš. IGT – mr. sc Semin Petrović, dipl. ing. maš. BH-Gas – Mirza Sendijarević, dipl. ecc. REIC – Prof. dr Aleksandar Knežević Udruženje termoenergetičara u BiH – Prof. dr Nijaz Delalić Zaključci Okruglog stola (pdf) Organizacioni odbor Okruglog stola Prof. dr Nijaz Delalić, Udruženje termoenergetičara u BiH Prof. dr Aleksandar Knežević, REIC, Sarajevo Admir Džubur, KJKP Toplane mr. sc Nihada Glamoč, KJKP Sarajevogas Slavo Krajišnik, Sarajevogas a.d. Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Hajrudin Ibrahimović, Gradsko Vijeće Grada Sarajeva dr Džemal Peljto, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT mr. sc Semin Petrović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT Mirza Kurtović, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku-IGT Salih Selmanović, Udruženje za gas u BiH Nurija Memić, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Izvještaj Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT), Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini (GASBIH) i Udruženje termoenergetičara u Bosni i Hercegovini (TEUBIH) su organizirali Okrugli sto na temu „Energijska efikasnost i prirodni gas – realno rješenje za čist zrak u Sarajevu“. Primarni cilj Okruglog stola su bile prezentacije i diskusije o stanju u oblastima kvalitete zraka i energijske efikasnosti, ali i uzrocima koji su doveli do sadašnje situacije, kao i prijedlozima za dugoročno održivo upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje energijske efikasnosti. Na Okruglom stolu sz prezentirane sljedeće teme: Aktuelno stanje upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, Energetski bilansi i trendovi primjene pojedinih energenata u Kantonu Sarajevo, Za čisto nebo iznad Sarajeva, Prirodni gas – mogućnost proširenja primjene cilju...

Sekretarijat objavio političke smjernice za nezavisnost državnih regulatornih organa

Treći energetski paket propisuje da državni energetski regulator mora biti zakonski odvojen i funkcionalno nezavisan od bilo kojeg privatnog ili javnog tijela, kao i da mora imati autonomiju po pitanju svog budžeta. Regulatorna tijela moraju također obavljati svoja ovlaštenja nepristrasno i transparentno i držati se podalje od političkih uticaja. Političke smjernice Sekretarijata objavljene danas imaju za cilj da informišu vlade, zakonodavce kako bi odredbe Trećeg paketa o državnim regulatornim organima trebale biti provedene u praksi. Smjenice će služiti kao osnova za procjenu usklađenosti Ugovornih strana sa stečevinama Energetske zajednice u ovom području koju će izvršiti Sekretarijat....

Izvještaj Evropske Komisije o napretku BiH u 2014 u oblasti energije

Bosna i Hercegovina nije uložila nikakve značajnije napore da izradi cjelodržavnu energetsku strategiju. Entitetski strateški planovi nisu usklađeni, budući da se bave prioritetima koji su relevantni samo za teritorije entiteta, bez koordiniranog pristupa sigurnosti nabavke nafte i plina i bez sveobuhvatne strategije za buduća ulaganja. Nema propisa na državnom nivou koji se odnose na obavezne zalihe i tih zaliha trenutno nema u zemlji. Bosna i Hercegovina je izvršila stres test za energetsku sigurnost koji provodi Evropska komisija u okviru Strategije Evropske energetske sigurnosti. Postojeći zakonodavni okvir relevantan za unutrašnje tržište energije na svim nivoima treba biti u potpunosti usklađen sa acquisem, budući da koči razvoj maloprodajnog i veleprodajnog tržišta u čitavoj državi. Vlasti u zemlji moraju rješavati komplikovane tenderske procedure i nedovoljnu transparentnost. Ostvaren je napredak u osiguranju buduće održivosti državnog preduzeća za prenos električne energije – Elektroprenosa BiH. Dioničari Elektroprenosa BiH su imenovali nove upravljačke strukture, odobrili revidirane finansijske planove, usvojili trogodišnji plan ulaganja i složili se u pogledu liste prioritetnih objekata koja će biti uključena u Plan razvoja dugoročne prenosne mreže. Još uvijek nema mjerljivog napretka u pogledu razvoja i jačanja prenosnog sistema i jačanja državnog preduzeća, izuzev nekih aktivnosti na održavanju postojećeg stanja. Na sastanku dioničara Elektroprenosa BiH u julu 2014. odlučeno je da će se dodatni dio neto prihoda raspodijeliti između entiteta, što predstavlja kršenje dogovora postignutog u Briselu u januaru 2014. da se neće raspodijeliti više od 100 miliona KM sve dok Glavna skupština dioničara ne usvoji desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže i dok ga ne odobri Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK). Zakon o osnivanju državnog preduzeća za prenos električne energije...