+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Arhiva vijesti

Šta ukidanje Južnog toka donosi regiji

Obustava projekta Južni Tok Srbiju i BiH stavlja u nepovoljnu situaciju, a za Hrvatsku predstavlja šansu, tvrde stručnjaci Zaustavljanje projekta Južni tok za Bugarsku, Srbiju i Mađarsku predstavlja veliki gubitak, navode energetski eksperti. Umjesto s investicijom od dvije milijarde eura i godišnjim prihodima od blizu 300 miliona eura, Srbija je ovu priču završila sa minusom. Puno gubi i Slovenija, veliku priliku da bude uključena na značajan energetski tranzitni pravac, koji omogućuje veću sigurnost nabavke u kriznim situacijama. Najveći dobitnik cijele priče je Turska, koja postaje važan tranzitni pravac ruskog plina prema jugoistoku Evrope. Evropska komisija dobila je, naime, u petak zvaničnu potvrdu Moskve o obustavi gradnje plinovoda Južni tok, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin prvog decembra objavio da njegova zemlja odustaje od tog projekta. Projekt izgradnje plinovoda Južni tok, koji je zvanično proglašen “mrtvim”, Srbiji je ostavio trošak od 30 miliona eura, pišu beogradski mediji. Ukidanje znači da je Rusija odlučila plin, koji je trebalo da teče Južnim tokom, dopremiti do granice sa EU, odnosno do tursko-grčke granice, a evropske zemlje će morati same da grade plinovode do tog velikog planiranog plinskog skladišta. Izbjegnut gubitak Stjecajem okolnosti izbjegnut je mnogo veći gubitak Srbije. Plan je bio da ruska i srpska strana u zajedničko preduzeće Južni tok Srbija, sa sjedištem u Švicarskoj, unesu osnivački ulog od po 75 miliona eura. Na račun tog preduzeća, međutim, nije uplaćen sav novac. Srbiju je od većeg ulaganja u Južni tok spasio bivši ministar finansija Lazar Krstić, koji nije htio potpisati dvije posljednje garancije za kredit Srbijagasu, tako da taj novac nije završio na računu zajedničke firme. Ipak, država je otkupila zemlju koju teško...

Prvi međunarodni sajam i konferencije o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini

RENEXPO® BiH 05. – 06.11.2014 Hotel Hollywood, Sarajevo U Sarajevu, u hotelu „Hollywood“ će 5. i 6. novembra ove godine biti održan Međunarodni sajam i konferecija „Renexpo“ pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine. Sajam je posvećen obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, a očekuje se preko 70 izlagača i više od 3000 posjetilaca. Što se tiče obnovljivih izvora energije govorit će se prije svega o biomasi, biogasu, hidroeneregiji, dok će energetska efikasnost najviše biti fokusirana na zgradarstvo, industriju i uličnu rasvjetu. Na sajmu će biti predstavljeni i zakoni, tarife i pravni okviri iz ovih oblasti. Neke od najzastupljenijih tema odnosit će se na zelenu gradnju, izolacione materijale, energetski efikasne aparate u domaćinstvima, male hidroelektrane, elektrane na talase, sisteme i opremu za hidroelektrane, termoelektrane na biomasu, sisteme grijanja peletom, proizvodnju biometana, itd. Partner prvog sajma „Renexpo“ u Bosni i Hercegovini je Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ). Za sve detalje posjetite:...

Energetska zajednica poslala vlastima BiH nacrt Zakona o gasu

BEČ – Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) uručio je 20. oktobra federalnim vlastima Bosne i Hercegovine nacrt Zakona o gasu usaglašen sa Trećim energetskim paketom. Kako je objasnio direktor Sekretarijata g. Janez Kopač, ako bude usvojen, zakon će u oblasti gasa uvesti BiH u zakonodavne okvire Trećeg energetskog paketa i na taj način okončati postojeći prekršajni postupak koji se zbog neprimjene tog zakonodavstva vodi protiv BiH. Sekretarijat je spreman pomoći Bosni i Hercegovini u nastojanju da je jedino moguće rješenje usklađeno odredbama Trećeg energetskog paketa za Bosnu i Hercegovinu da ima jednog državnog energetskog regulatora, sa nadležnostima koje mu može dodeliti jedino zakon. Kako neki političari insistitraju u stavu da ne treba da postoji institucija na nivou države, Sekretarijat je ovaj nacrt Zakona poslao tek nakon nedavnih izbora u BiH, kako ne bi dodavao ulje na vatru populističkih rasprava uoči izbornog dana, navodi se u saopštenju. Rok za transpoziciju Trećeg energetskog paketa za plin i električnu energiju je 1. januara 2015. BiH Draft Gas Law (PDF) 20 Oct 2014 - Secretariat delivers Third Energy Package-compliant draft gas law to Bosnia and Herzegovina As called for by the Ministerial Council, the Energy Community Secretariat submitted today a Third Energy Package-compliant draft gas law to the relevant authorities of Bosnia and Herzegovina. “If adopted, the law would bring Bosnia and Herzegovina’s legal framework in the gas sector in compliance with the Third Energy Package and thus bring to an end the existing dispute settlement case,” explained Director Kopač. “The lack of an appropriate legal framework constitutes a very serious obstacle to the development of the gas sector in Bosnia and Herzegovina and...

Uspostava elektronskog katastra dimnjaka sve više postaje potreba – DA LI TREBA POSTATI I OBAVEZA?

Razvoj novih informaciono-komunikacijskih tehnologija je omogućio olakšavanje rada mnogim strukama. Između ostalog, te tehnologije se danas koriste i u oblasti dimnjačarstva. Kao primjer, ovdje navodimo Gradsko komunalno poduzeće iz Preloga, GKP PRE-KOM d.o.o. (www.pre-kom.hr), koje je uspostavilo jedan takav katastar dimnjaka. Na slici je prikazan izgled jedne od „maski“ za unos podataka u elektronski katastar dimnjaka. Također, ovdje treba napomenuti da je Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) iz Sarajeva, još 2008. godine inicirao izradu elektronskog katastra dimnjaka u Kantonu Sarajevo, koji nažalost još uvijek nije realizovan, iako za tim postoji potreba s obzirom na dokazano loše stanje dimnjaka. Uspostava elektronskog katastra dimnjaka bi stvorila realne pretpostavke za nadzor kompletne dimnjačarske djelatnosti, kao i realan uvid u stanje dimnjaka. Za očekivati je da će se uskoro ipak pokrenuti aktivnosti u ovom području, prije svega združenom inicijativom dva kantonalna ministarstva koji imaju podijeljenu nadležnost u ovoj oblasti, tj. Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo....