+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Najave konferencija, savjetovanja i skupva u regionu i šire, u 2018. godini možete pogledati ovdje


 

Organizacija konferencija i skupova IGT-a

Od 1990. godine IGT radi na informiranju i usavršavanju stručnih kadrova u oblasti gasne privrede putem seminara, konferencija, kurseva i drugih oblika edukativno-propagandnog rada.

  • U maju 1990. godine održan je prvi Seminar za širi krug učesnika u Sarajevu na temu «Prezentacija i stručna rasprava o usvojenim propisima i standardima prema Sl. listovima br. 9/90 i 10/90».
  • 17.-20. juna 1991. godine u Sarajevu je održano Međunarodno savjetovanje GAS-JUS na temu «Prijedlozi tehničkih normativa i standarda za unutrašnje gasne instalacije» u sklopu kojeg je održana i izložba «Gas za kuću».
  • 27.-28. oktobra 1998. godine je održano 1. Međunarodno savjetovanje gasnih stručnjaka «International Consultative Meeting of the Gas Experts».
  • 07.-10. novembra 2001. godine organizirano je 2. Međunarodno savjetovanje na temu «Legislativa i tehnička regulativa u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope».
  • 16.-20. oktobra 2002. – održana Manifestacija «Dani prirodnog gasa».
  • Tokom 2002. i 2003. godine, u saradnji s DVGW-om održano je više seminara na temu transporta, distribucije i primjene gasa.
  • 13.-14. oktobra 2003. godine održana je Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba na temu «Vozila na prirodni gas u jugoistočnoj Evropi».
  • 14.-16. februara 2006. održana je 3. Međunarodna gasna konferencija «Perspektive regionalne suradnje u stvaranju gasnog tržišta jugoistočne Evrope i povezivanje s Evropskom unijom».
  • 11.-13. februara 2009. održana je 4. Međunarodna gasna konferencija regiona jugoistočne Evrpe «Uloga prirodnog gasa u regionu jugoistočne Evrope u narednom desetljeću».
  • 27.-29. februara 2012. održana je 5. Međunarodna gasna konferencija regiona jugoistočne Evrope «Prirodni gas u svijetlu novih intencija na energetskom tržištu».

IGT učestvuje na sajmovima i konferencijama u organizaciji sektora za marketing i informisanje, također je prisutan na raznim skupovima, događajima i proslavama, ostvaruje suradnju sa mnogim preduzećima iz oblasti gasa i energetike kako u BiH, tako i u zemljama u okruženju.