+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Najave konferencija, savjetovanja i skupva u regionu i šire, u 2020. godini možete pogledati ovdje.


 

Organizacija konferencija i skupova IGT-a

Od 1990. godine IGT radi na informiranju i usavršavanju stručnih kadrova u oblasti gasne privrede putem seminara, konferencija, kurseva i drugih oblika edukativno-propagandnog rada.

 • 20. novembra 2019. u Zenici održana je II konferencija pod nazivom “Dani primjene prirodnog gasa”
 • 14. novembra 2018. u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom “Dani primjene prirodnog gasa”.
 • 27. – 29. februara 2012. u Sarajevu održana je 5. Međunarodna gasna konferencija regiona jugoistočne Evrope «Prirodni gas u svijetlu novih intencija na energetskom tržištu».
 • 11. – 13. februara 2009. u Sarajevu održana je 4. Međunarodna gasna konferencija regiona jugoistočne Evrpe «Uloga prirodnog gasa u regionu jugoistočne Evrope u narednom desetljeću».
 • 14. – 16. februara 2006. u Sarajevu održana je 3. Međunarodna gasna konferencija «Perspektive regionalne suradnje u stvaranju gasnog tržišta jugoistočne Evrope i povezivanje s Evropskom unijom».
 • 13. – 14. oktobra 2003. u Sarajevu godine održana je Regionalna stručno-poslovna konferencija i izložba na temu «Vozila na prirodni gas u jugoistočnoj Evropi».
 • Tokom 2002. i 2003. godine, u saradnji s DVGW-om održano je više seminara na temu transporta, distribucije i primjene gasa.
 • 16. – 20. oktobra 2002. u Sarajevu održana Manifestacija «Dani prirodnog gasa».
 • 07. – 10. novembra 2001. godine u Sarajevu organizirano je 2. Međunarodno savjetovanje na temu «Legislativa i tehnička regulativa u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope».
 • 27. – 28. oktobra 1998. godine u Sarajevu je održano 1. Međunarodno savjetovanje gasnih stručnjaka «International Consultative Meeting of the Gas Experts».
 • 17. – 20. juna 1991. godine u Sarajevu je održano Međunarodno savjetovanje GAS-JUS na temu «Prijedlozi tehničkih normativa i standarda za unutrašnje gasne instalacije» u sklopu kojeg je održana i izložba «Gas za kuću».
 • U maju 1990. godine održan je prvi Seminar za širi krug učesnika u Sarajevu na temu «Prezentacija i stručna rasprava o usvojenim propisima i standardima prema Sl. listovima br. 9/90 i 10/90».

IGT učestvuje na sajmovima i konferencijama u organizaciji sektora za marketing i informisanje, također je prisutan na raznim skupovima, događajima i proslavama, ostvaruje suradnju sa mnogim preduzećima iz oblasti gasa i energetike kako u BiH, tako i u zemljama u okruženju.