+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Održani kursevi za građevinske kompanije

Tokom mjeseca aprila 2017. u Kompetentnom edukacionom centru IGT-a održana su dva jednodnevna seminara za uposlenike građevinskih kompanija koje izvode građevinske radove za gasne kompanije.
Na prvom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija DŽEKOS d.o.o., HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme:
1. Mjere za zaštitu postrojenja i instalacija za snabdijevanje gasom prilikom izvođenja građevinskih radova (GW 315),
2. Izmjene i dopune tehničkih pravila G 462 i GW 301 i njihov uticaj na aktivnosti građevinskih kompanija.

Na drugom jednodnevnom seminaru učestvovali su predstavnici kompanija HIKNET i EŠ COMPANY, a obrađene su sljedeće teme:
1. Zahtjevi za kvalifikaciju građevinskih kompanija prema GW 301,
2. Izvođenje građevinskih radova (klase tla, vrste rova, dimenzije i profil rova, udaljenost drugih instalacija),
3. Iskopi pri sanaciji gasnih vodova – mjere u slučaju oštećenja gasnih vodova,
4. Izgradnja gasnih vodova od polietilena prema G 472 (Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 1000 i PE-Xa) – Izgradnja) i održavanje gasovoda prema G 465-2 (Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar – Održavanje)

Ovi seminari predstavljaju dio redovne edukacije građevinskih kompanija koje obavljaju građevinske radove za gasne kompanije, u skladu s tehničkim pravilima koji propisuju kvalifikaciju i obavezu edukacije takvih kompanija. Seminari se održavaju u prostorijama Kompetentnog edukacionog centra u IGT-u, a na zahtjev mogu biti održani i u prostorijama građevinskih kompanija.