+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

 

 

lokacije DVGW-a umanjena

 

Zajednički rad IGT-a i DVGW-a na uspostavi harmonizacije zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru

Direktor IGT-a i generalni direktor DVGW-a su 10.04.2003. godine potpisali dva značajna ugovora:

Kooperacijski ugovor koji ima za cilj uspostavu efikasne saradnje na ostvarivanju i unapređenju tehničke sigurnosti u gasnoj privredi i brže uključivanje regiona u evropske integracije i to kroz uspostavu harmonizirane zakonske i tehničke regulative u ovoj oblasti, kvalitetnog prijenosa EU-Smjernica i DVGW regulative, kao i stvaranje pretpostavki za implementaciju u praksi. Ugovorom je također definisana saradnja na realizaciji projekata vezanih za razvoj gasne privrede regiona, kao i saradnja u oblasti tehničke regulative, edukacije i certificiranja. Posebno su ugovorene pojedinosti vezane za rad Koordinacionog odbora Projekta „Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope“, a u vezi s tim regulisana su i pitanja vezana za status i rad budućeg DVGW predstavništva u Sarajevu pri IGT-u od kojeg se očekuje značajan doprinos efikasnoj komunikaciji i bržoj realizaciji postavljenih ciljeva.

Licencni ugovor koji daje ekskluzivitet IGT-u i definiše pitanja plasmana tehničke regulative DVGW-Gas prilagođene lokalnim uvjetima u zemljama jugoistočne Evrope. Ugovor važi za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju i Crnu Goru. U okviru ovog ugovora IGT će vršiti plasman tehničke regulative adaptirane na lokalne uvjete i autorizirane od strane DVGW-a. Regulativa se može prevoditi i na ostale jezike regiona.

 

Ciljevi i zadaci DVGW-a

Udruženje ima svrhu unapređenja gasne struke i struke u oblasti vode u tehničkom i naučno-tehničkom smislu uz posebno uzimanje u obzir sigurnosti, higijene i zaštite okoliša.

Tehnička samouprava

Kroz svoje djelatnosti DVGW djeluje bez opterećenja od strane države: Zakonodavac se ograničava na odredbe općih ciljeva zaštite i sigurnosti i prepušta stručnim licima u DVGW-u njihovo ispunjavanje. To znači da tehnička pravila samostalno ustrojavaju stručna lica iz teorije i prakse. DVGW je slobodan kod naučnih interesa i političkih uticaja za opažanje i akceptiranje tih društvenih zadataka. Njezina tehnička regulativa je osnova za sigurnost i pouzdanost u snabdijevanju gasom i vodom.

Za ispunjavanje ciljeva udruženja služe slijedeća polja zadataka:

  • Donošenje pravila i standardizacija
  • Ispitivanje i certificiranje
  • Istraživanje i razvoj
  • Obrazovanje u struci
  • Informacije i Know-how-transfer

 

 

 

 

 

Predstavništvo DVGWa u Sarajevu

Gradačačka 142,
71000 Sarajevo
tel: ++387 33 61 06 51

Kontakt osoba:
Aida BučoSmajić, dipl. ing. hem.
DVGW projekt menadžer za jugoističnu evropu
e-mail: aidabs.dvgw@bih.net.ba
             buco@dvgw.de


Novosti iz DVGW-a