+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
Kurs za mašinske energetičare-termoenergetičare, kategorije složenosti poslužioc toplovodnih kotlovskih postrojenja i rukovaoc kotlovskih postrojenja

Termin održavanja: od … god.  do … god.

Prijave: do … god.

Cijena: 1.450,00 + PDV

Cilj edukacije je da se radnici koji rukuju i održavaju postrojenja stručno osposobe za pomenute poslove, pri čemu se posebno ima u vidu sigurnost, pouzdanost i racionalno korištenje energije. Istovremeno će se ispuniti zakonske obaveze u vezi sa stručnim osposobljavanjem radnika koji rukuju ili rade na održavanju termoenergetskih postrojenja.

Nastavni plan i program odvija se po “Pravilniku o uslovima za polaganje stručnih ispita radnika koji vrše odgovarajuće poslove na energetskim postrojenjima i obavezi pregleda, ocjene i nostrifikacije korisnika energetskih postrojenja” Federalnog ministarstva energetike, industrije i rudarstva i sadrži plan realizacije edukacije poslužilaca toplovodnih kotlovskih postrojenja i rukovalaca kotlovskih postrojenja.

Predavači i instruktori će biti stručnjaci za određene oblasti, u zvanju diplomiranih inžinjera za teorijsku nastavu i zvanju inžinjera ili visoko-kvalifikovanih radnika odgovarajućeg zanimanja za praktičnu obuku.

Za pripremu kandidati će dobiti Skriptu u kojoj su obrađeni nastavni predmeti predviđeni gore navedenim Pravilnikom, a sadrže sljedeće predmete:

 1. Fizika i hemija
 2. Osnovi elektrotehnike
 3. Gorivo i sagorijevanje
 4. Centralno grijanje
 5. Kotlovi
 6. Gorionici
 7. Tehnologija napojne vode
 8. Mjerenje, regulacije, automatsko upravljanje i nadziranje
 9. Zaštita od požara i eksplozije
 10. Zaštita na radu i zaštita okoline
 11. Dokumentacija za održavanje kotlovskih postrojenja

Teorijska nastava će se održavati u prostorijama-učionicama IGT-a, ul. Gradačačka br. 142, Sarajevo.

Nastava se održava u toku devet (9) sedmica svaki radni dan po četiri (4) školska časa u terminu od 9,00 do 12,15 sati. U toku teorijske nastave kandidati samostalno rade Seminarski rad koji obuhvata sve odslušane predmete. Literatura za teorijski dio obuke je Skripta koju dobijaju svi kandidati i koja sadrži sve navedene nastavne predmete.

Praktična obuka se obavlja na odgovarajućim kotlovskim postrojenjima. Ovaj dio obuke se održava svaki radni dan po šest (6) školskih časova u toku dvije sedmice i to u terminu od 9,00 do 14,00 sati.

Po završenoj obuci pristupa se polaganju stručnog ispita.

Kandidati koji uspiješno završe ispite dobijaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgovarajuće zanimanje, verifikovano od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:

I Zanimanje kategorije složenosti POSLUŽILAC TOPLOVODNIH KOTLOVSKIH POSTROJENJA

Radnici-kandidati za polaganje stručnog ispita navedenog zanimanja mogu biti radnici sa srednjim stručnim obrazovanjem III ili IV stepena metalske ili elektro struke i samo izuzetno, cijeneći okolnosti slučaja, radnici sa osmogodišnjom školom i bez radnog iskustva.

Radnici-kandidati sa osmogodišnjom školom nakon praktičnog rada od najmanje šest mjeseci na odgovarajućim pomoćnim poslovima (poslovima pod nadzorom).

Kandidati sa navedenim uslovima obavezni su proći odgovarajuću teorijsku obuku, Program, kao i praktičnu obuku, dodatni Program.

II Zanimanje kategorije složenosti RUKOVALAC KOTLOVSKIH POSTROJENJA

Radnici-kandidati za polaganje stručnog ispita navedenog zanimanja mogu biti radnici sa položenim stručnim ispitom kategorije složenosti POSLUŽILAC, nakon praktičnog rada na odgovarajućim poslovima od najmanje šest (6) mjeseci.

Kandidati sa navedenim uslovima nisu obavezni proći odgovarajuću teorijsku obuku, ako su istu prošli u prethodnom periodu koji nije duži od dvije godine.

Radnici-kandidati sa srednjim stručnim obrazovanjem III ili IV stepena metalske ili elektro struke nakon praktičnog rada od najmanje šest (6) mjeseci na odgovarajućim poslovima (poslovima pod nadzorom).

Radnici-kandidati sa osmogodišnjom školom nakon praktičnog rada od najmanje dvije godine na odgovarajućim pomoćnim poslovima (poslovima pod nadzorom).

Kandidati sa navedenim uslovima obavezni su proći odgovarajuću teorijsku obuku, Program, kao i praktičnu obuku, dodatni Program.

Kontakt osoba: Ismeta Hasanbegović, dipl.bibl.,

E-mail: ismeta.hasanbegovic@igt.ba

Prijavu za kurs preuzeti ovdje.