+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
R E F E R E N C E

STUDIJE

 • Elaborat o stanju zajedničkih dimovodnih sistema s priključenim gasnim ložištima u objektima kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo (Prva faza), 2012
 • Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju distributivnog sistema i distribuciju prirodnog gasa za područje općina Vitez, Novi Travnik, Travnik i Busovača, 2010
 • Predinvesticiona Studija gasifikacije Unsko-Sanskog Kantona, 2008
 • Studija izvodljivosti gasifikacije grada Zenice, 2008
 • Elaborat o polaznim osnovama za organizaciju distributivne kompanije “Visokogas”, 2008
 • Predinvesticiona Studija za gasifikaciju Gornjeg Podrinja, 2007
 • Tehno-ekonomska Studija gasifikacije/plinifikacije Srednjebosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna, 2006
 • Studija izvodljivosti o uvođenju prirodnog gasa kao goriva za pogon vozila gradskog saobraćaja (javnog gradskog prijevoza) na području Kantona Sarajevo, 2005
 • Studija o potrebama, mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti uvođenja prirodnog gasa kao goriva za pogon motornih vozila na području Kantona Sarajevo”, 2003
 • Studija o potencijalu drvnog otpada u Bosni i Hercegovini, 2003
 • Studija o mogućnostima prestruktuiranja potrošnje prirodnog gasa u rezidencijalnom sektoru u funkciji sezonskog izravnavanja u Kantonu Sarajevo, 2002
 • Analize stanja i programa mjera sanacije unutrašnjih gasnih instalacija/Program priprema za poslove tehničkog prijema unutrašnjih gasnih instalacija na području grada Sarajeva, 2001-2003
 • Elaborat o mjerama racionalizacije potrošnje i štednje energije s ekonomskom analizom isplativosti u KJKP Toplane Sarajevo, 2000
 • Elaborat o rezultatima mjerenja i interpretacija rezultata mjerenja sa izradom energetske analize na tri izabrana toplifikaciona sistema u okviru KJKP “Toplane-Sarajevo, 2000
 • Elaborat o pregledu i utvrđivanju stanja magistralnih gasovoda Kladanj-Sarajevo sa pripadajućim objektima s prijedlogom interventnih mjera sanacije, 1998
 • Predinvesticione studije gasifikacije općina Modriča, Visoko, T. Užice i industrijskog kompleksa UNIS u Vogošći, 1998
 • Programiranje i stručno vođenje akcije “Gas je nešto drugo” koja je obuhvatila snimanje kompletne gasne mreže i unutrašnjih gasnih instalacija kod 61570 potrošača u gradu Sarajevu, 1996
 • Studija o mogućnosti upravljanja gasnim sistemom grada Sarajeva, u cilju što ravnomjernije raspodjele potrošnje svih potrošača, 1996
 • Tehničko rješenje za sprječavanje požara i eksplozija u kotlovnicama sa porinjućim dimnjačama, 1990.

PROJEKTI

 • Glavni projekat distributivnog gasovoda 100 mbar za područja mjesnih zajednica Buci, Kralupi i Goduša, Općina Visoko, 2014
 • Revizija projekta i nadzor nad izvođenjem radova punionice komprimiranog prirodnog gasa (CNG punionice) Butile, 2012
 • Glavni projekat gasovoda pritiska 4 bar za općinu Visoko, 2012
 • Glavni projekat otplinjavanja deponijskih kaseta I faze (ćelije 1, 2, 3, 4, 5) “Regionalna deponija Mošćanica d.o.o.” Zenica, 2011
 • Glavni projekat rejonske redukcione stanice I distributivne gasne mreže za naselja: Donje Moštre, Gornje Moštre i Poriječani – općina Visoko, 2010
 • Glavni projekt distributivne gasne mreže i regulacionih stanica za naselja: Arnautovići, Milići i Gračanica, općina Visoko, 2009
 • Glavni projekat distributivne gasne mreže i rejonske regulacione stanice za naselje Prijeko, općina Visoko, 2007
 • Glavni projekat stanice za punjenje vozila na prirodni gas; KJKP Sarajevogas – Butila, 2005
 • Glavni projekat rekonstrukcije kotlovnice Elektrotehničke škole (Buća Potok, Sarajevo), 2005
 • Projekat digitalizacije tehničke regulative za DVGW (Njemačko stručno udruženje za gas i vodu),2003
 • Projektovanje, nadzor, konsalting i izrada tehničke regulative u projektu gasifikacije grada Visoko (Visokogas), (1999/2000)
 • Glavni projektat postrojenja za smještaj ukapljenog naftnog gasa za punjenje rezervoara vozila, za potrebe JP “GRAS”, 1998
 • Revizija glavnog projekta konverzije cementare “Kosjerić”, 1991
 • Glavni projekti krovnih gasnih kotlovnica za Vijećnicu i FDS, 1990
 • Glavni projekti konverzije kotlovnica sa tečnog na gasovito gorivo u Kragujevcu,1990
 • Glavni projekat Konverzije tehnoloških peći i potrošača Valjaonice bakra i aluminijuma u Sevojnu, 1990.

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA PREMA EN STANDARDIMA

 • Više tipova regulatora pritiska gasa UNIS Fagas, (2000/2010/2013)
 • Komponenata kućnih gasnih instalacija (kuglasta slavina, gasni filter, izolacioni komad, regulator, gasni mjerač, teflon traka, …), proizvođača: Kovina-Herz, UNIS Fagas, Würth …, (2001-2014)
 • Više tipova gasnih štednjaka, proizvođača: Gorenje, Rade končar, (2004-2014)
 • Gasni kombi bojleri proizvođača: Vaillant, Bosch, Ariston, Weishaupt, (2004-2014)
 • Laboratorijsko ispitivanje gasne i dimnjačne peći proizvodnje TEGAS PEM Sarajevo, (1999/2000/2009)
 • Gorionici za improvizovane gasne peći, (1992-1995)
 • Regulator pritiska, filtera, elektromagnetnih ventila i slavina za gas, za UNIS Sarajevo, IMP Ljubljana, Kovina Šmartno, (1990/1991)
 • Kombinovani gasni bojler i atmosferski gasni kotao iz proizvodnog programa EMO Celje, 1990.

TERENSKA ISPITIVANJA

 • Funkcionalno ispitivanje industrijskih peći za topljenje aluminijuma, Hadžići, 2014
 • Funkcionalno ispitivanje punionice trailera CNG-om, Aluminij, Mostar, 2013
 • Funkcionalno ispitivanje punionice automobila CNG-om u Sarajevogasu, 2010
 • Eksperimentalno ispitivanje efekata obogaćivanja atmosfere staklenika ugljendioksidom iz produkata sagorijevanja prirodnog gasa, 2001
 • Funkconalna ispitivanja gasnih postrojenja termičke obrade, proizvodnje De Gussa i Eichelin u UNIS Konjic, 1999
 • Funkcionalno ispitivanje kotlovnica loženih na gas i tečno gorivo za javne i državne ustanove (bolnice, škole, domovi, FMUP …), (1996-2014)
 • Funkcionalno ispitivanje kotlovnica loženih na gas i tečno gorivo za KJKP „Toplane-Sarajevo“ u grejnoj sezoni,(1996/1997/1998/1999)
 • Ispitivanja gasnih postrojenja termičke obrade, proizvodnje IPSEN u UNIS Sarajevo, 1991
 • Funkcionalna ispitivanja kotlovnica grada Sarajeva sa izradom tehničkih rješenja za usklađivanje sa važećim holandskim propisima, (1990/1991)
 • Funkcionalna ispitivanja gasnih ložišnih instalacija u pogonima RO „FAZ“ ZCZ Kragujevac, 1990
 • Funkcionalna ispitivanja sa izradom detaljnih ispitnih protokola za toplane; Novi Beograd, Voždovac i Konjarnik u Beogradu, 1990.

TEHNIČKA REGULATIVA

 • 251 tehničko pravilo za oblast transporta, distribucije i primjene gasa sa preko 6400 stranica teksta (2002-2014-dalje).

SEMINARI, KURSEVI, EDUKATIVNE RADIONICE

 • Kurs za servisere gasnih aparata u suradnji s Njemačkim društvom za tehničku suradnju GIZ-om, a uz podršku distributera gasa i zastupnika proizvođača gasnih aparata – 17 polaznika, (2012/2013)
 • Redovni godišnji seminari obnavljanja i provjere znanja za uposlenike distributera gasa, (2009-2014)
 • Specijalistički kursevi za uposlenike gasnih distributivnih kompanija za oblasti: Unutrašnje gasne instalacije; Izgradnja, pogon i održavanje postrojenja za regulaciju pritiska gasa i mjerenje potrošnje; Izgradnja, pogon i održavanje distributivnih gasnih mreža i kućnih gasnih priključaka; Katodna zaštita; Dežurna služba i detekcija gasa, (2007, 2008, 2009)
 • Različiti kursevi i seminari za instalatere, inženjere, i rukovodeće kadrove iz oblasti primjene, distribucije i transporta gasa – u suradnji s Njemačkim institutom za gas i vodu DVGW-om (Njemačkim stručnim udruženjem za gas i vodu) – 24 kursa sa cca 300 polaznika
 • Workshop-ovi o implementaciji tehničkih pravila DVGW-a u suradnji sa ekspertima DVGW-a, (2003–2013)
 • Dvogodišnja obuka predavača za 7 stručnih oblasti u okviru gasne tehnike u suradnji sa DVGW-om, (2004–2006)
 • Nastavni plan i program za zanimanje “majstor instalater gasnih instalacija i uređaja” (V stepen) u saradnji s Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo, KJKP “Sarajevogas”-om i Srednjom školom metalskih zanimanja, 2004
 • 40 kurseva (za oko 650 polaznika) za mašinske energetičare-termoenergetičare, kategorije složenosti poslužioci toplovodnih kotlovskih postrojenja, i rukovaoci kotlovskih postrojenja (2000- 2014)
 • 12 Kurseva za montere unutrašnjih gasnih instalacija (1999-2012)
 • Kurs o sigurnosti na gasnim industrijskim postrojenjima – cementare u Tvornici cementa – Kakanj, 1997
 • Teorijska i prktična obuka montera mjerenog dijela unutrašnjih gasnih instalacija koje se izradjuju navojnim spojem (za cca 100 polaznika), 1994
 • Poslovi kontrole i ispitivanja gasnih ložišnih instalacija i poslovi obuke rukovaoca (obuka za cca 25 investitora u gradu)
 • Trodnevni seminari “Sigurnost i propisi za primjenu prirodnog gasa”, Makpetrol Skopje 1990, Zavodi Crvena zastava Kragujevac 1990, J.P. “Toplane-Sarajevo”, 1989.

certifikat

 

U sklopu prve Leadership konferencije održane 23.04.2016. godine u Sarajevu, LRC je zvanično predstavio projekat Bonitetne certifikacije kompanija iz BiH.

Zaslužni certifikat dobio je i IGT (Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku)