+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Č L A N S T V O   U   U D R U Ž E NJ U

 

Udruženje čine njezini članovi: stručnjaci i poslovni ljudi aktivni u gasnom sektoru i drugi zainteresirani pojedinci koji svojim aktivnostima daju doprinos ugledu Udruženja, njegovoj afirmaciji i afirmaciji struke općenito.

Udruženje prihvata i učlanjenje pravnih lica: naučnih i obrazovnih ustanova, instituta, stručnih društava i preduzeća (svih oblika vlasništva), koja se bave bilo kojom djelatnošću iz područja proizvodnje prirodnog gasa i/ili drugih loživih gasova (gasovitih energenata), transportom i skladištenjem, distribucijom, opskrbom i primjenom, uključujući djelatnosti projektovanaja, izvođenja instalacija, proizvodnje opreme, održavanja, injženjeringa, konzaltinga, marketinga, trgovine te svih ostalih preduzeća koja nalaze interes u promociji i razvoju gasne struke i energetske privrede.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Svako fizičko i pravno lice može postati članom Udruženja. Članovi Udruženja mogu biti fizička lica (individualni članovi), pravna lica (kolektivni članovi), studenti i počasni članovi. Članovi upravljaju Udruženjem na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina izražavajnja svoje volje u skladu sa Statutom.

Individualni članovi moraju biti aktivni u oblasti gasne privrede, moraju imati visoko-stručnu izobrazbu odgovarajućeg smjera ili u praksi posebno potvrđena stručna znanja i sposobnosti.

Kolektivni članovi mogu biti preduzeća koja se bave proizvodnjom, prometom, transportom, distribucijom gasa i proizvodnjom gasne opreme, zatim preduzeća čija je djelatnost dominantno vezana za potrošnju gasa i drugi pravni subjekti kao što su državni organi, instituti, srodna udruženja i slično.

Studenti odgovarajućih usmjerenja na fakultetima i visokim školama mogu biti primljeni kao podmladak članstva i ne plaćaju članarinu.

Počasni članovi su istaknuti stručnjaci koji su dali poseban doprinos u području djelovanja Udruženja.

Ukoliko želite postati član Udruženja uputite pismeni zahtjev na mail adresu Udruženja gasbih@bih.net.ba ili popunite priloženi formular: Pristupnica za kolektivnog člana, Pristupnica za individualnog člana, Pristupnica za studenta.