+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Biblioteka

INDOK I BIBLIOTEKA osiguravaju cjelovite, ažurne i kvalitetne dokumentacijske i referentne podloge svakom projektu. Primjena najnovijih tehnologija u obradi podataka i kompjutorska podrška svih funkcija biblioteke, glavna su obilježja poslovnih jedinica INSTITUTA.

Bez ažurnog praćenja dostignuća u oblasti gasne tehnike i energetike nije moguće ni vašim, ni našim stručnjacima, pa prema tome i preduzećima, unapređivati tehnologiju i organizaciju poslova u skladu s trendovima razvoja i tehničkog progresa u ovoj oblasti. Biblioteka IGT-a u svom fondu broji ukupno 3600 naslova, 3290 ključnih riječi, 1620 autora.

Veliki broj naslova preuzet je iz periodičnih publikacija (časopisa). Bibliografska obrada je organizirana i sortirana kao baza podataka na računaru, a sadrži: knjige, časopise, standarde, članke, referate, studije, kataloge, razna predavanja, patente i svu drugu dokumentaciju koju biblioteka posjeduje. Pretraga je moguća po svakom od navedenih elemenata i u svim kombinacijama, a to je pretraživanje prema: naslovima publikacija, imenima autora, područjima djelovanja, naslovima časopisa, ključnim riječima i standardima na osnovu čega je napravljena standardoteka.

Šta nudi naša Biblioteka?

  • Godišnja izdanja časopisa (GWF Gas-Wasserfaches, GWI Gas waerme International, GAS Zeitschrift fuer Gaswirtschaft, GAS Udruženja za gas SCG, 3R International, EGE, PLIN, GAS Ingerering and Management, NGV (Natural Gas Vehicles), ENGVA News, GVR, PRAXIS Energie-Wasser, LPG magazin).
  • Standardoteka nudi najnovija izdanja ISO, DIN, EN, JUS i BAS standarda, kao i kompletnu DVGW-G i GW regulativu u elektronskoj formi i u punom formatu.
  • Optimalan program koji ima mogućnost sortiranja i pretraživanja.