+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Laboratorijska i terenska ispitivanja

Gasna oprema, gasni aparati, kao i njihovi regulacioni, sigurnosni i kontrolni uređaji koji se mogu staviti u promet na tržištu Bosne i Hercegovine moraju odgovarati osnovnim zahtjevima relevantnih standarda.

Dokazivanje usklađenosti sa zahtjevima standarda se vrši ispitivanjem ispitnih uzoraka. Zbog uvida o usklađenosti proizvoda u procesu proizvodnje s ispitnim uzorcima predviđa se nadzor nad procesom proizvodnje i uvidom u organizacionu strukturu firme i njihove kooperante.
Proizvođač se obavezuje da će na tržište isporučivati gasne uređaje i opremu koja po svojim sigurnosno-tehničkim karakteristikama odgovara ispitnom uzorku.

Laboratorija je u mogućnosti uvijek izvršiti naknadnu kontrolu uređaja i opreme. Raduje činjenica da su na bazi prvih bosansko-hercegovačkih (BAS) standarda iz područja gasa i gasne tehnike izvršena i prva ispitivanja i certificiranja gasnih uređaja i opreme, što će zasigurno unaprijediti sigurnost u primjeni gasa i doprinijeti enegetskoj efikasnosti i daljem unapređenju životne sredine.

Ovlaštenje Federalnog ministarstva trgovine, Mostar, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine

Laboratorija Istraživačko razvojnog centra za gasnu tehniku je od strane Federalnog ministarstva trgovine, Mostar, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, br. 11-05-1793/02 od 27.02.2002. godine i zapisnika o vršenju nadzora nad radom IGT-a br. 01-05-1550-6-1/12 od 29.11.2012. godine, ovlaštena da vrši kontrolu kvaliteta proizvoda prema odredbama Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97).

Cetifikat o priznavanju IGT Laboratorije kao DVGW ispitne Laboratorije

Jedan od najvažnijih aktuelnih zadataka gasne privrede je svakako i priprema za Evropske integracije, odnosno zajedničko liberalizirano tržište prirodnim gasom, što podrazumijeva potrebu harmoniziranja legislative, tehničke regulative, diverzifikacije snabdijevanja, širenje i interkonekciju sistema transporta. Sve je to nezamislivo bez edukacije kadrova i provjere usklađenosti gasne opreme sa standardima, što je uslov za uspješnu implementaciju tehničke regulative.

Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) je svoje aktivnosti i program rada kroz Projekat “Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope” usmjerio upravo u tom pravcu, kako kroz edukaciju kadrova dodjelom DVGW Certifikata za “Kompetentni i edukacioni centar gasne tehnike za jugoistočnu Evropu”, tako i dodjelom “Certifikata o priznavanju IGT Laboratorije kao DVGW ispitne Laboratorije”.

U sastavu IGT-a, kao jedna od najbitnijih funkcionalnih cjelina djeluje Laboratorija za ispitivanje gasne opreme. Laboratoriju čine odjel za termomehanička ispitivanja, odjel za ispitivanje gasnih aparata i odjel za ispitivanje aparata na mjestu postavljanja. Gasna oprema, gasni aparati, kao i njihovi regulacioni, sigurnosni i kontrolni uređaji, moraju odgovarati zahtjevima relevantnih standarda. Raduje činjenica da su na bazi prvih bosanskohercegovačkih (BAS) standarda iz područja gasa i gasne tehnike izvršena i prva ispitivanja i certificiranja gasnih uređaja i opreme, što će zasigurno unaprijediti sigurnost u primjeni gasa i doprinjeti efikasnosti i daljem unapređenju životne sredine.

certifikat laboratorije

Laboratorija za ispitivanje

U postupku certificiranja Laboratorija pruža usluge ispitivanja – provjeru usklađenosti gasne opreme sa zahtjevima relevantnih standarda, dokumentovanih metoda i propisa.

Djelatnost laboratorije za ispitivanje:

 • Termomehanička ispitivanja (kuglaste slavine, fleksibilne veze, filteri, regulatori pritiska, termički aktivirajući zaporni elementi, mjerači protoka, …),
 • Ispitivanje gasnih aparata (protočni, cirkuacioni, kombi, kondezacijski zagrijači vode,
 • Tipsko ispitivanje na mjestu ugradnje,
 • Prevođenje i adaptacija EN i DIN standarda,
 • Obuka kadrova.

Za ispitivanje je potrebno …
Da bi se pristupilo ispitivanju potrebno je:

1. Podnijeti zahjev,
2. Dostaviti dokumentaciju:

A Prospektna dokumentacija:

 • Fotografija proizvoda,
 • Pisani materijal koji sadrži:
   opće podatke o proizvodu,
  – opis, izvedbu i način rada,
  – ugrdbene mjere i težinu.

B Tehnička dokumentacija:

 • Izgled natpisne pločice (tvorničke tablice) na jednom od službenih jezika BiH,
 • Sklopni crtež predmeta ispitivanja sa sastavnicom ugradbenih komponenata (koja sadrži poziciju, naziv dijela, standard, materijal, …)
 • Konstrukcioni – radionički crteži bitnih dijelova koji nisu vidljivi na sklopnom crtežu,
 • Dokaz o kvalitetu ugrađenih metalnih materijala,
 • Dokaz o kvalitetu zaptivnih, izolacionih materijala za podmazivanje.

C Ispitna dokumentacija:

 • Certifikat predmeta ispitivanja sa važećim datumom,
 • Ispitni izvještaj akreditovane laboratorije na osnovu kojeg je izdat Certifikat,
 • Ostali Certifikati sastavnih – ugradbenih dijelova,
 • Certifikat da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO 9000 sistema menadžmenta kvalitetom (QMS),
 • Ukoliko proizvod sadrži električne komponente čija je funkcija vezana za rad gasnog dijela:
  – Izvještaj prema direktivi za električnu sigurnost LVD (73/23/EEC)
  – Izvještaj prema direktivi elektromagnetne kompatibilnosti EMC (89/336/EEC).

D Prateća dokumentacija:

 • Dokaz o obezbjeđenom servisiranju,
 • Uputstvo za ugradnju (postavljanje), uzimajući u obzir važeće odredbe za BiH, i servisiranje na jednom od službenih jezika BiH,
 • Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH.

3. Dostaviti uzorak,
4. Rok za obavljanje posla,
Rad na obavljanju posla ispitivanja i izradi Izvještaja zavisi od složenosti predmeta ispitivanja, a počinje od dana prihvatanja Ponude odnosno dostavljanja dokumentacije i uzorka.

5. Cijena usluge ispitivanja.
Cijena usluge ispitivanja određena je cjenovnikom usluga IGT-a.